Veiligheid

Medische veiligheid

Medische veiligheid

Als organisator van een sportevenement ben je primair verantwoordelijk voor de sportmedische veiligheid van deelnemers. De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft daarom in samenwerking met organisatoren van sportevenementen, sportbonden en zorgverleners een online tool ontwikkelt: VoorZorg Advies. Met deze tool kun je als organisator op een eenvoudige manier advies inwinnen om jouw evenement sportmedisch veilig op de kaart te zetten.

Voorafgaand aan je evenement vul je een online vragenlijst in, vervolgens krijg je advies over de minimale inzet van de medische hulpverlening tijdens jouw evenement. Daarnaast krijg je meer inzicht in de risicofactoren en hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Het advies bestaat onder andere uit:

  • Communicatie/afspraken met hulpverleners/overheden
  • Benodigde capaciteit medische hulpverlening
  • Locatie en inhoud EHBO-posten
  • Veiligheid parcours
  • Aanwezigheid ambulance en/of vereiste medische apparatuur
  • Calamiteiten (extreme weersomstandigheden)

Meer informatie vind je op: www.sportzorg.nl/voorzorg-advies. Direct advies? Dat kan via sportevenementen.sportzorg.nl.

Evaluatie

In de week na je evenement ontvang je een e-mail ter evaluatie. Daarin wordt gevraagd welke adviezen zijn gebruikt, op welke punten is afgeweken en waarom. Ook wordt gevraagd naar de aard en het aantal ongevallen en letsels, om inzicht te krijgen in het risicoprofiel van het evenement. De uitkomsten worden gebruikt om het VoorZorg Advies te blijven ontwikkelen.

Mobiele EHBO-posten

Als je een toertocht organiseert is een extra aandachtspunt de logistiek van mobiele EHBO-posten; vergeleken met evenementen die op één locatie plaatsvinden is dit een best ingewikkelde klus. Je weet immers nooit waar of wanneer een valpartij plaatsvindt. Het is handig als EHBO wagens regelmatig bij een controle-, pauze- en verzorgingspost zijn, omdat daar vaak een beroep wordt gedaan op verzorging van opgelopen verwondingen. Rij met de EHBO wagen altijd tegen de rijrichting in, zo kun je worden gewaarschuwd door deelnemers die een valpartij hebben gezien.

De bemanning van een EHBO wagen moet natuurlijk redelijke kennis hebben van EHBO en de route. Zorg dat je genoeg EHBO materiaal bij je hebt zoals snelverband, gaasverband, watten, kompressen, pleister en jodium. Denk ook aan schoon water en wat te eten en drinken. Meestal behandel je gelukkig ‘slechts’ schaaf  en snijwonden. De behandeling van bijvoorbeeld een gebroken arm is niet aan de orde, hiervoor bel je het alarmnummer. Wel kun je de eerste handelingen verrichten voordat de ambulance er is.