MTB routes

Onderhoudsrichtlijn

Richtlijn, inspectie en logboek

Om te zorgen dat de route voldoet aan de eisen van het modelcontract en de aansprakelijkheidsverzekering, heeft de NTFU samen met IMBA Europe onderhoudsrichtlijnen opgesteld. Door regelmatig de route te inspecteren, bepaal je welk onderhoud nodig is. De werkzaamheden houd je bij in een logboek. Het logboek is het bewijs van de staat van het onderhoud van een route.

Richtlijnen onderhoud

Terreineigenaren en terreinbeherende organisaties doen voor onderhoud en inspectie van MTB-routes steeds vaker een beroep op vrijwilligers, al dan niet vertegenwoordigd door een vereniging of stichting. Daar waar terreinbeherende organisaties minder middelen beschikbaar hebben om recreatieve infrastructuur aan te leggen en te onderhouden, zijn mountainbikers binnen verenigingen en stichtingen steeds vaker bereid om een bijdrage te leveren aan veilige, duurzame, goed onderhouden en attractieve routes.

Met deze onderhoudsrichtlijnen schept de NTFU een duidelijk kader van de taken en rollen tussen vrijwilligers en professionele beheerders voor de manier waarop inspecties en onderhoud uitgevoerd moeten worden.

Inspectieformulier

Door regelmatig inspecties uit te voeren, signaleer je op tijd veranderende of onverwachte condities van de route en kun je noodzakelijke maatregelen treffen. Voor zo'n inspectie gebruik je het inspectieformulier. Je legt de inspectie vast in een rapportage, zodat je inzicht en overzicht op het routeonderhoud blijft houden. Inspecties maken daarmee onderdeel uit van het risicomanagementplan van de routebeheerder.

Logboek

Het vastleggen van onderhoud in een logboek is belangrijk. Je kunt laten zien dat jouw organisatie zich aan de onderhoudsrichtlijn houdt én dat je voldoende zorgplicht op je hebt genomen. Onderhoudsgroepen die lid zijn van de NTFU kunnen via dit logboek hun onderhoudsactiviteiten beschrijven en eventueel foto’s toevoegen. Is je onderhoudsgroep nog geen lid van de NTFU? Kijk dan hier voor de voordelen.

Documenten