MTB routes

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is een belangrijk onderwerp voor terreinbeheerders. Bij de aanleg van een mountainbikeroute komt dit onderwerp vaak naar boven. Aansprakelijkheid is nauw verbonden met de zorgplicht die een terreinbeheerder heeft omtrent de kwaliteit en veiligheid van routes. Daarom zal de vraag komen om afspraken hieromtrent schriftelijk vast te leggen.

Contract

Doet jouw organisatie onderhoud op MTB-routes? Zorg dan dat je afspraken maakt met de terreinbeheerder. Om je te helpen heeft NTFU een modelcontract ontwikkeld. Het contract beschrijft de rechten en plichten tussen de stichting of vereniging én de terreinbeherende organisatie. Het modelcontract is een belangrijke voorwaarde voor de aansprakelijkheidsverzekering.

Voor NTFU-leden

De aansprakelijkheidsverzekering geldt voor MTB-onderhoudsgroepen die aangesloten zijn bij de NTFU. Is jouw groep nog geen lid van de NTFU? Bekijk dan hier de voordelen van het NTFU-lidmaatschap voor jouw onderhoudsgroep.

Voorwaarden

 1. Maximale vergoeding

  NTFU-organisaties zijn tot maximaal € 2.500.000,- per geval verzekerd. Het maximale bedrag per jaar is € 5.000.000,-.

 2. Uitsluitingen

  Wedstrijden, straatraces, snelheidsproeven/-ritten | Onder invloed van alcohol/drugs | Niet in bezit zijn van een geldig rijbewijs, certificaat en/of diploma

 1. Eigen risico

  Per geval geldt een eigen risico van € 1.000,- voor materiaalschade en € 2.500 voor persoonsschade.

 2. Dekkingsgebied

  Het gehele bewegwijzerde MTB-parcours.

 1. Werk- en/of landmaterieel

  De bestuurder van een machinaal werktuig moet gecertificeerd zijn. Eigen voertuigen bedoeld voor openbare weg zijn niet verzekerd. Voor eigen materieel of materieel van derden geldt een apart eigen risico. Materieel dient apart verzekerd te zijn.