MTB routes

Aanleg

Aanleg

Wanneer het voorbereidingstraject is afgerond kan gestart worden met de aanleg van de MTB-route. Daarbij worden de volgende stappen doorlopen. De NTFU adviseert om tijdig professionals te betrekken bij de planning, ontwerp en aanleg van de route.

1. Uitvlaggen van nieuwe paden

Bij het uitvlaggen wordt het tracé, voor zover het nieuw aan te leggen paden betreft, in detail uitgezet in het terrein. Hierbij wordt opnieuw goed gekeken daar duurzaamheidscriteria zoals effect op de bodem, flora & fauna en andere recreantgroepen. Het uitvlaggen vindt plaats voordat er gebouwd wordt. 

2. Aanleg nieuwe paden

De aanleg van nieuwe paden dient te worden uitgevoerd door een professionele routebouwer. 

3. Bepalen locatie bebording

MTB-routes voorzien van pijlen is een kunst op zich. Borden moeten ruim voor een bocht worden geplaatst zodat de mountainbiker kan reageren, duidelijk zichtbaar zijn en ze mogen niet in de weg staan of gevaar opleveren. Ook het aantal pijlen is cruciaal. Continuïteit in de bebording is belangrijk. Een min of meer regelmatige afstand tussen de pijlen geeft het meeste vertrouwen aan de bezoekers. Het bepalen van de locaties van de bebording gebeurt zeer gedetailleerd tijdens een veldbezoek. De locaties worden in detail aangegeven op een kaart en indien mogelijk in het veld. Het parcours zal slechts in één richting bebording krijgen. 

4. Plaatsen bebording

Pas wanneer de volledige route klaar en vrijgegeven is, wordt begonnen met de bebording. Het heeft de voorkeur om de uniforme bewegwijzering voor mountainbikeroutes toe te passen. Op startplaatsen van de mountainbikeroute worden borden geplaatst met de geldende toegangsregels, informatie over de route en de gedragsregels (Buitencode).

Meer informatie over bebording op MTB-routes lees je hier.

Bron: Probos