Ledenzaken

Maak afspraken

Maak samen afspraken

Alleen als je gezamenlijk afspraken maakt over gedrag, normen en waarden én als je het belang van die afspraken onderstreept (waarom is het zo belangrijk dat we dit met elkaar afspreken?) zullen mensen zich ernaar gaan gedragen. Denk regelmatig na over de ontwikkelingen binnen de vereniging en vraag je af of de afspraken nog passend en geldend zijn.

Handel naar de afspraken

Afspraken kun je ophangen in jullie clubgebouw, publiceren in de nieuwsbrief, op de website of in het clubblad plaatsen. Realiseer je wel dat deze acties op zich geen effect zullen hebben; het krijgt pas betekenis als mensen het belang ervan begrijpen en er uit zichzelf naar gaan handelen. Worden de leden met sportief gedrag ‘beloond’ en worden de leden met ongewenst gedrag daarop aangesproken? Bedenk manieren waarop je de nieuwe leden (en in het geval van jeugdleden ook hun ouders) op de hoogte stelt van wat bij jullie ‘normaal’ is. Dat kan via een introductiebrochure of een e-mail, maar je kunt ook standaard een gesprek inplannen met nieuwe leden. Maak het niet te zwaar, maar maak wel duidelijk wat bij jullie de afspraken zijn.

VOG

Sommige verenigingen verplichten (nieuwe) trainers om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Hiermee kun je nagaan of iemands gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het opleiden van minderjarige wielrenners of mountainbikers. Ook is het een prettig signaal richting ouders van jeugdleden: je geeft aan dat je serieus bezig bent met de sfeer en veiligheid op je club. Sportclubs kunnen gratis en digitaal VOG's aanvragen. De NTFU stelt het aanvragen van een VOG niet verplicht, als vereniging bepaal je dit zelf. Realiseer je dat een VOG een ‘papieren maatregel’ is die geen garanties geeft. Het is dus belangrijk om (ook) zelf afspraken te maken over de begeleiding van (jeugd)leden! Hoe je een VOG aanvraagt, zie je in onderstaande animatie. Lees hier waar je op let als je aan de slag gaat met de VOG. 

Stel een vertrouwenscontactpersoon aan op je verenging

We raden het sterk aan om een vertrouwenscontactpersoon binnen jullie club aan te stellen. Sporters, ouders, kaderleden, vrijwilligers en bestuur kunnen bij de vertrouwenscontactpersoon terecht voor vragen en opmerkingen over grensoverschrijdend gedrag, maar ze kunnen vooral terecht als ze hiermee te maken hebt gehad en hierover willen praten. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en advies en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging om preventieve maatregelen te nemen. NOC*NSF verzorgt een training tot Vertrouwenscontactpersoon. Is er niemand die deze rol binnen jou club op zich kan nemen? Dan kun je natuurlijk op je site ook verwijzen naar de vertrouwenscontactpersoon van de NTFU.

Gaat er iets mis? Onderneem actie! 

Zijn er signalen van of klachten over ongewenst gedrag? Dan kun je altijd contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de NTFU.