Beleid

Privacy

Privacy

De NTFU helpt graag sportclubs bij het voldoen aan de nieuwe AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wet is ingegaan op 25 mei 2018 en geldt voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Ook sportverenigingen verwerken persoonsgegevens en zijn dus verplicht om te voldoen aan de eisen van de AVG. 

Verdiepen

Om meer te weten te komen over de AVG-wetgeving, de achtergrond van deze wet en de consequenties ervan voor jullie en ons vind je onderaan deze pagina een serie artikelen. Omdat privacy een thema is dat nu en in de toekomst aandacht vraagt van jullie verenigingsbestuur is het aan te bevelen om een van je bestuursleden te vragen dit thema in zijn/haar takenpakket op te nemen.

Verwerkersovereenkomst

Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verzamelt en deelt met andere organisaties ben je verplicht om hier afspraken over te maken. Denk aan het beveiligingsniveau dat je verwacht van deze organisatie en de geheimhouding die je van hen eist. Omdat jullie als vereniging ook persoonsgegevens delen met de NTFU hebben we een verwerkersovereenkomst opgesteld. Meer informatie over deze overeenkomst kun je aanvragen via verenigingen@ntfu.nl.

Model privacyverklaring voor toertochtorganisatoren

Organiseer je een toertocht? Gebruik dan het model privacyverklaring. Je kunt het model aanpassen zodat het beter past bij situatie. Raadpleeg bij bijzonderheden of twijfel Team Verenigingsondersteuning, via verenigingen@ntfu.nl. Bijvoorbeeld bij verwerking van medische en/of andere bijzondere persoonsgegevens.

Advies

Privacywetgeving is geen dagelijkse kost voor een verenigingsbestuurder. Mocht je vragen hebben die je graag aan een expert wilt voorleggen, neem dan contact op met verenigingen@ntfu.nl of bel 0318-581300.