Beleid

De alv

Een lage opkomst en altijd hetzelfde groepje fanatieke leden: komt dat je bekend voor als we het over de ALV hebben? Goed nieuws: zo hoeft het niet te zijn! De ALV kan een heel leuke avond zijn met een hoge opkomst van leden, maar dan moet je de avond misschien nét even anders insteken.

Maak de ‘moetjes’ leuk

Natuurlijk, tijdens een ALV staan altijd ‘moetjes’ op de agenda. De jaarrapportage, de begroting of een ingekomen stuk. Maar probeer dit soort punten eens leuk te brengen! Presenteer je jaarverslag in cijfers en statistieken, in plaats van in een lange, saaie lap tekst. Leg in begrijpelijke taal uit waarom de contributie omhoog of omlaag gaat.

Doe eens iets anders

De jaarrapportage en begroting zullen waarschijnlijk nooit volle zalen trekken. Als je meer leden bij je ALV wilt moet je dus ook iets anders organiseren waar je leden wél voor willen komen. Zet bijvoorbeeld onderwerpen op de agenda waarover leden kunnen stemmen en beslissen of nodig een externe spreker uit. Ook kun je op een bijzondere locatie de ALV houden, vooraf een andere sport proberen of juist achteraf samen borrelen. Of zorg voor een ludieke bekendmaking van bijvoorbeeld een nieuwe sponsor, de nieuwe verenigingswebsite, een nieuwe verenigingsactiviteit of een nieuw logo.