Beleid

Beleidsplan

Beleidsplan

Een beleidsplan is niet alleen voor bedrijven, maar óók voor sportverenigingen heel relevant. Het geeft je als bestuur houvast en het geeft duidelijkheid aan je vereniging. Met een beleidsplan worden keuzes gemaakt op basis van een gedeeld toekomstplaatje, waardoor duidelijk is waar je als vereniging heen wilt en waar je je energie wel en niet in steekt.

Een beleidsplan is ook voor je leden en vrijwilligers prettig: als ze weten aan welke doelstellingen ze meewerken, zijn ze waarschijnlijk gemotiveerder om mee te helpen! Een succesvol beleidsplan heeft steun van betrokkenen. Betrek je leden dus bij de ontwikkeling van je beleid en de keuzes die gemaakt worden! Op die manier begrijpen ze waarom iets wel of niet gebeurt, steunen ze je acties en denken ze hopelijk sneller na over de bijdrage die ze hier zelf aan kunnen leveren.

Wil je als bestuur geholpen worden bij het opstellen van een beleidsplan? Neem dan contact op met Team Verenigingsondersteuning, via verenigingen@ntfu.nl.