Kenniscentrum

Beleid

Jullie stip op de horizon

Minder lange bestuursvergaderingen en meer betrokken vrijwilligers, spreekt dat je aan? Denk dan eens na over de toekomst van jullie club! Wat is jullie stip op de horizon en welke speerpunten horen daarbij? Dit kun je omschrijven in een (kort) beleidsplan.

Geen vergaderingen meer over wissewasjes 

Als jullie bestuur, vrijwilligers en leden weten waar je met je vereniging naartoe wilt, ontstaat er meer betrokken binnen je club. Bovendien kun je met een stip op de horizon als bestuur makkelijker keuzes maken en hoef je niet over ieder wissewasje (lang) te vergaderen. Bijvoorbeeld: jaarlijks worden jullie gevraagd om op een basisschool tijdens de sportdag een clinic te verzorgen. Elk jaar staat dit weer ter discussie. Het kost veel tijd en energie en het levert vrij weinig op. Maar ja – het is wél mooie promotie van je club. Als jouw stip op de horizon is dat je de jeugdafdeling binnen 5 jaar met 20% wilt laten groeien, dan kan het interessant zijn om te investeren in de sportdag. Heb je dit doel niet? Dan hoef je er niet over te discussiëren: dit is niet waar jullie je de komende jaren op richten.

Code Goed Sportbestuur

De Code Goed Sportbestuur is in 2021 geactualiseerd. De samenleving verandert continu en de sportsector professionaliseert. In de nieuwe Code Goed Sportbestuur ligt de nadruk op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. Gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. De Code heeft het karakter ‘pas toe én leg uit’ en nodigt bestuurders en toezichthouders in sportorganisaties uit om de principes te vertalen naar hun eigen situatie.

Vier principes van Goed Sportbestuur

Van alle sportorganisaties in Nederland wordt verwacht dat zij aan de Code voldoen. Zo dragen we met elkaar bij aan de legitimiteit en de integriteit van de sportsector. Aan de hand van de vier essentiële principes verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie geven wij als sportorganisatie via de Code invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers.

Naleving van de Code Goed Sportbestuur

Het naleven van de Code Goed Sportbestuur is gebaseerd op het ‘pas toe én leg uit’-principe. De Code biedt daarmee ruimte voor flexibiliteit naar eigen context. Daarmee biedt de Code een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur van elke sportorganisatie in Nederland. Bestuurders en toezichthouders van deze sportorganisaties in Nederland leggen tijdens de algemene vergadering en in het jaarverslag verantwoording af over de naleving van de Code.

Aan de slag met de herziene Code Goed Sportbestuur

Wil je met jou club aan de slag met Goed Sportbestuur? Bekijk dan onderstaande tools die je kunnen helpen om het juiste gesprek binnen het eigen bestuur aan te gaan. Gezamenlijk kun je de volgende stap richting Goed Sportbestuur bepalen. Zo zorgen we met elkaar voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Cursus Besturen met een Visie

Vind je het lastig om richting te geven aan je vereniging? Volg dan de cursus Besturen met een Visie! Dit traject van drie avonden biedt inzichten en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken en problemen structureel op te lossen binnen je vereniging.

Modelstatuten

Modelstatuten kunnen door verenigingen worden gebruikt bij oprichting of om (verouderde) statuten te wijzigen. Deze modelstatuten zijn opgesteld op basis van het model van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht. Deze modelstatuten zijn helemaal up-to-date op het gebied van de AVG-wetgeving, de nieuwe wet WBTR, de Code Goed Bestuur en tevens Covid-19 (zodat u ook rechtsgeldig digitaal kunt vergaderen, nu en in de toekomst). 

Ook voor stichtingen die toertochten organiseren zijn modelstatuten beschikbaar

We komen graag langs!

Heb je een vraag over het besturen van je vereniging? Wil je met ons delen wat goed of juist minder goed gaat? Of vind je ’t leuk om kennis te maken? Neem dan contact op met Team Verenigingsondersteuning, via verenigingen@ntfu.nl. We staan er altijd voor open om bij jullie op bezoek te komen.