26 april 2019

Meldplicht ingevoerd in nieuw tuchtreglement seksuele intimidatie

Meldplicht ingevoerd in nieuw tuchtreglement seksuele intimidatie

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) hanteert het nieuwe tuchtreglement seksuele intimidatie. De meldplicht is de belangrijkste wijziging. Dit betekent dat bestuurders verplicht zijn vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

De NTFU werkt samen met het Instituut Sportrechtspraak (ISR) voor de behandeling van zaken over grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie. Het nieuwe tuchtreglement seksuele intimidatie – en daarmee de meldplicht (artikel 3) – geldt per 1 april.

Wat houdt de meldplicht in?

Zodra een bestuurslid vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer trainers, begeleiders of leden iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

Het reglement geldt voor alle (64) sportbonden die voor seksuele-intimidatie-zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder de NTFU. Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond. Bij de NTFU is dat Martine van de Veen, bereikbaar via mvandeveen@ntfu.nl of 0318-581308.

Informeer je leden

De NTFU onderstreept het belang van deze meldplicht en vraagt dan ook dit binnen de vereniging bekend te maken. Informeer ook je medebestuurders en eventuele Vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging. De infographic waarin handvatten zijn opgenomen over het melden en hoe dat proces in zijn werk gaat is daarbij handig.

Documenten