24 april 2019

Wielrenners toch beter af op het fietspad

 

Wielrenners toch beter af op het fietspad

Een breed gestrekt fietspad lijkt in veel gevallen een vanuit verkeersveiligheidsoogpunt betere plek voor wielrenners dan een drukke rijbaan. Dat is de conclusie uit het rapport van het pilotproject ‘Wielrenners naar de rijbaan’, waar de NTFU medewerking aan heeft verleend.

NTFU, CROW-Fietsberaad en de provincie Drenthe lieten gezamenlijk in een pilotproject onderzoeken of het verplaatsen van groepen wielrenners naar de rijbaan een kansrijke maatregel is. Zes NTFU-verenigingen uit Drenthe reden in groepen van 7 tot 12 wielrenners een rit van 27 kilometer. Iedere groep deed dit twee keer; één keer gebruikmakend van het fietspad en één keer (met ontheffing in het kader van de pilot) gebruikmakend van de rijbaan. De wielrenners werden vanaf een volgbrommer gefilmd, zowel op de rijbaan als het fietspad. Daarbij werd vastgelegd welke inhaalbewegingen en tegemoetkomingen plaatsvonden. Bij elke ontmoeting met een andere weggebruiker werd direct gevraagd of de wielrenners deze ontmoeting wel of niet hinderlijk, of zelfs gevaarlijk vonden. Ook aan andere weggebruikers op het fietspad werd om hun mening gevraagd. Op de rijbaan werden de ontmoetingen tussen automobilisten en de wielrenners met de camera vastgelegd.

Oponthoud

De wielrenners uit het pilotproject geven de voorkeur aan de rijbaan als het fietspad bochtig, smal en druk is. Toch kiest een aanzienlijk deel in veel gevallen liever voor het fietspad, omdat ze zich op de rijbaan niet veilig voelen. Dat komt onder andere doordat ze op de rijbaan vaker weggebruikers tegenkomen dan op het fietspad en er op de rijbaan grotere snelheidsverschillen zijn ten opzichte van het fietspad. Voor automobilisten leveren de ontmoetingen met de wielrenners oponthoud op, omdat ze niet direct kunnen inhalen, bijvoorbeeld omdat er tegenliggers zijn of omdat de rijbaan niet breed genoeg is.

Investeren in betere fietspaden

Het investeren in betere fietspaden, die breder, gestrekt en comfortabel zijn, is een aanbeveling waar alle gebruikers van het fietspad van kunnen profiteren. De behoefte bij wielrenners om het fietspad te ontwijken, is bij deze maatregel ook minder aanwezig. Daarnaast kunnen wielrenners, door voor vertrek de route goed uit te stippelen, zelf verkeersonveilige situaties voorkomen. De NTFU helpt wielrenners daarbij door routes beschikbaar te stellen via Fietssport.nl. Bij groepen wielrenners is dit een taak van de wegkapitein, die zorgt voor de veiligheid van de groep. Via de NTFU zijn inmiddels ruim 1.000 wegkapiteins opgeleid voor ruim 200 verenigingen. Het pilotproject in Drenthe is een eerste stap in het onderzoek naar wielrenners op de rijbaan; CROW beveelt daarom ook uitbreiding van het onderzoek in andere regio’s aan.

De pilot is een samenwerking van CROW, de provincie Drenthe, NTFU, DTV, gemeente Emmen en gemeente Coevorden.

Documenten