16 april 2019

Zijn al jouw leden bij de NTFU bekend?

Zijn al jouw leden bij de NTFU bekend?

Wanneer je als vereniging bent aangesloten bij de NTFU, ben je verplicht om al je leden ook aan de NTFU op te geven. Onze statuten schrijven dit ook voor. Zijn er binnen jouw vereniging leden die niet lid zijn van de NTFU, dan handelt jouw vereniging in strijd met de NTFU-statuten.

Het verplichte lidmaatschap voor al jullie leden is het bestaansrecht van de NTFU. Wanneer er bij verenigingen andere constructies ontstaan waarbij verenigingsleden de keuze wordt geboden om al dan niet lid te worden van de NTFU, heeft dat gevolgen voor de NTFU en de bij de NTFU aangesloten verenigingen. De dienstverlening aan onze verenigingen komt dan onder druk te staan. Denk daarbij aan verenigingsondersteuning, belangenbehartiging en opleidingen. Met de lidmaatschapsgelden dragen alle leden hier namelijk aan bij.

Controleer hier of al jouw leden ook bij ons bekend zijn.

De voordelen voor jouw leden

Uiteraard zijn jouw opgegeven leden verzekerd voor individuele fietsschade en fietsongevallen. Maar wist je dat jouw leden met hun contributie ook de club ondersteunen? Het NTFU-verzekeringspakket is namelijk veel groter dan alleen de schade- en ongevallenverzekering. Met het lidmaatschap bij de NTFU dragen jouw leden onder andere ook bij aan de aansprakelijkheidsverzekering, vrijwilligersverzekering, verzekering voor buitenlandse verenigingstrips en stallingsverzekering bij evenementen.

Samen sterk

Ons collectief is sterk, maar dit kan alleen door vast te houden aan onze lidmaatschapsstructuur. Daarom stellen wij het opgeven van alle leden ook verplicht in onze statuten en vragen wij onze besturen deze statuten na te leven.