18 maart 2019

NTFU verzet zich tegen stremming Afsluitdijk

 

NTFU verzet zich tegen stremming Afsluitdijk

De NTFU protesteert samen met de Fietsersbond, Wandelnet en het Landelijk Fietsplatform tegen het voornemen om de Afsluitdijk drie jaar lang af te sluiten voor fietsers en wandelaars. In een brief aan Rijkswaterstaat vragen we om de sluiting in te korten, het fietspad open te stellen op piekmomenten en in ieder geval te zorgen voor kwalitatief goede alternatieven. Mogelijk gaat de Afsluitdijk in de zomer enkele dagen open voor fietsers, mits dit veilig en verantwoord kan. De minister geeft in april uitsluitsel.

De Afsluitdijk is een populair traject voor wielrenners: er lopen diverse populaire routes over de dijk én er worden regelmatig evenementen georganiseerd. Rijkswaterstaat zegt dat het vanwege de veiligheid niet mogelijk is om het fietspad open te houden en biedt als alternatief voor de (meeste) gebruikers van het fietspad de Afsluitdijk-fietsbus. De dienstregeling, opstapplaatsen en de planning van de afsluitingen staan op de website van de Afsluitdijk. De fiets- en wandelorganisaties vinden een ononderbroken afsluiting van drie jaar te lang en vragen zich af of de bussen voldoende capaciteit bieden voor verschillende soorten fietsen, fietsers en wandelaars.

Verrast

Volgens Wim Bot van de Fietsersbond kwam de drie jaar lange afsluiting als een verrassing. “In het voortraject is dat nooit expliciet aan ons voorgelegd. In de aanbesteding zijn eisen gesteld aan de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers. Een fietsbus voldoet volgens ons onvoldoende aan deze toegankelijkheidseisen. In feite wordt hiermee een van de belangrijkste recreatieve fiets- en wandelroutes van Nederland drie jaar lang zeer onaantrekkelijk, en dat is onwenselijk.”

Petitie

Naast de brief aan Rijkswaterstaat hebben de Fietsersbond, Wandelnet, Landelijk Fietsplatform en de NTFU een petitie geopend die gericht is aan minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Fietsers en wandelaars kunnen deze petitie ondertekenen en zo protesteren tegen de jarenlange afsluiting.

Documenten