14 maart 2019

Sport en Provinciale Statenverkiezingen

Sport en Provinciale Statenverkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Met jouw stem heb je invloed op het sportklimaat in je provincie. Provincies zorgen er namelijk samen met gemeenten, overheid en andere partijen voor dat onze sportomgeving aantrekkelijk blijft. Ze zorgen dat er kwalitatief goede bos-, wandel-, fiets- en mountainbikepaden zijn, routenetwerken op elkaar aansluiten én er ruimte is voor sportevenementen. 

De NTFU behartigt de belangen van sportieve fietsers. We werken aan een positief imago van wielrenner en mountainbiker, ondersteunen verenigingen, faciliteren evenementen én bemiddelen bij de aanleg van MTB-routes. Daarin werken we samen met overheid, weg- en terreinbeheerders. De Provinciale Statenverkiezing én Waterschapsverkiezingen zijn daarom belangrijk, voor de NTFU en jou als fietser. De uitslag bepaalt immers welk beleid provincies de aankomende jaren voeren op het gebied van sport, recreatie en natuur.

Ons werk

De NTFU wil dat iedere sportieve fietser veilig en met plezier gebruik kan maken van de openbare ruimte, zowel in het bos als op de weg. We lichten graag toe wat we voor de fietser doen, wat we vinden van een aantal thema's en welke uitdagingen we zien. 

Toegang groene ruimte

Sporten en bewegen in de natuur is populair in Nederland. De buitensporter en meer specifiek, de mountainbiker, is gebaat bij een ruim openstellingbeleid, dat wil zeggen, toegang tot en gedeeld gebruik van paden en wegen om recreatieve druk te spreiden. De NTFU vindt dat het openstellingsbeleid progressiever moet dan dat het nu is. 

Vergunningen voor tochten

Regels omtrent de aanvraag en verlening van vergunningen voor toertochten verschillen per provincie en vaak zelfs gemeente. Organisatoren van tochten zien vaak door de bomen het bos niet meer. De NTFU streeft naar meer uniformiteit en een eenvoudigere aanvraagprocedure voor vergunningen. 

De NTFU zet zich in voor een veilige fietsinfrastructuur.

Veiligheid op het fietspad

Nederland kent een grote diversiteit aan fietsers en fietsvormen die elkaar allemaal tegenkomen op het fietspad. Snel, langzaam, met of zonder trapondersteuning. De NTFU vindt gedragsbeïnvloeding en de kwaliteit van fietsinfrastructuur leidend om de veiligheid van zo veel mogelijk fietsers te waarborgen.

Gebruik je stem

Weet je nog niet wat je moet stemmen en vind je het belangrijk dat je kunt blijven sporten in natuur en landschap? Dan zijn er twee dingen die je kunt doen. De makkelijkste: vul de stemwijzer voor jouw provincie in en kijk kritisch bij vragen over natuurbeleid, recreatie en sport.

Op Allesoversport.nl, een initiatief van het ministerie van VWS, vind je alle sportquotes uit verkiezingsprogramma's per provincie.

Heb je meer tijd? Verdiep je dan in de verkiezingsprogramma’s van de partijen die hoog scoorden in de stemwijzer. Je krijgt dan een genuanceerder beeld van de ambities van de partij op het gebied van sport, recreatie en natuur. 

Geef aan hoe belangrijk het is om te kunnen blijven sporten en bewegen in de natuur en maak gebruik van je stem.