12 december 2018

Grote achterban zorgt voor sterke positie bij belangenbehartiging

 

Grote achterban zorgt voor sterke positie bij belangenbehartiging

Mountainbikevereniging MTB-Noordwest heeft de afgelopen jaren een sterke community opgebouwd, waardoor zij een grote rol van betekenis spelen wanneer het gaat om de belangenbehartiging van mountainbikers. 

Een stem bij gemeenten en provincie

Waar veel verenigingen zich puur richten op de sport, heeft MTB-Noordwest zich vanaf het begin geprofileerd als professionele partij waar de politiek mee kan onderhandelen. “We realiseerden ons dat een grote achterban nodig is om een stem te hebben bij de gemeente en provincie, dus zijn we mensen gaan verzamelen die zich herkennen in onze doelstellingen,” legt Jacco Kort van MTB-Noordwest uit. 

2.000 donateurs

Dat heeft inmiddels geleid tot ruim 2.000 donateurs en leden die zich hebben verenigd onder de vlag van MTB-Noordwest. “We maken onderscheid tussen twee soorten lidmaatschappen. Je kunt lid worden van de vereniging, waarbij je een basislidmaatschap van de KNWU ontvangt. Wanneer je geen behoefte hebt aan een KNWU-lidmaatschap, maar de vereniging wel financieel wil ondersteunen, kun je donateur worden,” vertelt Jacco. “Het donateurslidmaatschap heeft het voordeel dat al het geld gebruikt wordt voor de werkzaamheden van MTB-Noordwest en ook mensen die niet de trainingen volgen een financiële bijdrage kunnen leveren.”

Donateurs i.p.v. vignet

MTB-Noordwest draagt zorg voor het onderhoud en de aanleg van mountainbikeroutes in Noord-Holland en mountainbikers die gebruik maken van deze paden kunnen de vereniging financieel steunen met een bedrag van €10,- per jaar. “Dit bedrag maakt het donateurschap laagdrempelig. We geloven niet in automatische incasso, ieder jaar maken leden bewust het besluit om ons te steunen. Het donateurschap komt echt vanuit de mensen zelf.” Een voorbeeld daarvan is het feit dat MTB-Noordwest het rijden met een vignet niet verplicht stelt in haar mountainbikegebied, maar goed gedrag wel beloond en daarom donateurs voorziet van een sticker als bewijs dat zij het mountainbiken in Noord-Holland een warm hart toedragen.

"Luister naar wat leden belangrijk vinden en kijk hoe je daar een bijdrage aan kunt leveren. Als leden zich gehoord voelen, zien zij ook de noodzaak om lid te blijven"

Luister naar wat je leden willen

Het opbouwen van een community draait volgens Jacco om het luisteren naar je achterban. “Luister naar wat leden belangrijk vinden en kijk op welke manier je daar een bijdrage aan kunt leveren. Als leden zich gehoord voelen, zien zij ook de noodzaak om lid te blijven”, legt Jacco uit. “Zijn er bijvoorbeeld paden afgesloten waar de achterban het niet mee eens is? Speel daar dan op in. Wanneer we een actie opzetten, wijzen we erop dat we gebaat zijn bij een grote achterban. Dat levert ons vaak tientallen donateurs op.” 

Belangenbehartiging: bedenk wat je wilt bereiken & verplaats je in de ander

Naast de grote achterban waar MTB-Noordwest inmiddels op kan rekenen, noemt Jacco nog een aantal factoren die een rol spelen bij het succes van belangenbehartiging. “Bedenk vooraf wat je wilt bereiken, probeer jezelf te verplaatsen in de andere partij en focus op het gezamenlijke belang. Een stakeholderanalyse heeft ons geholpen om inzicht te krijgen in de belanghebbenden waar wij mee te maken hebben.”