1 november 2018

Andere bindingsvormen zorgen bij WV Ede voor extra inkomsten

Andere bindingsvormen zorgen bij WV Ede voor extra inkomsten

Om zo goed mogelijk aan de behoefte van de fietser tegemoet te komen, organiseert Wielervereniging Ede talloze activiteiten (voor zowel leden als niet-leden) buiten de trainingen om. Dat zorgt niet alleen voor meer binding met de vereniging, maar is ook een fijne extra inkomstenbron. 

Inspelen op behoefte

De aanvullende activiteiten die worden aangeboden bestaan uit lezingen en workshops over fietsgerelateerde onderwerpen. Van een EHBO-avond, waar wordt besproken hoe te handelen bij een valpartij, tot een lezing om meer plezier uit het fietsen te halen. ”Alle avonden die wij organiseren zijn gebaseerd op vragen van mensen zelf. Wat willen zij leren? Dat bieden wij aan,” legt Roland Draaijer, voorzitter van Wielervereniging Ede, uit. Jaarlijks worden er zo’n tien extra activiteiten aangeboden. Zo heeft de vereniging eerder een workshop over fietstechniek georganiseerd en is WV Ede nu bezig om een lezing te organiseren over aansprakelijkheid en verzekeringskwesties. “Iedereen die meer wil weten over een bepaald onderwerp vragen we dat naar de vereniging te mailen. Door mensen eigen ideeën te laten aandragen en daar daadwerkelijk wat mee te doen, wordt het gevoel van betrokkenheid bij de vereniging groter.”

In de krant

Zowel via de traditionele als de sociale media worden potentiële geïnteresseerden op de hoogte gebracht van de activiteiten.  “We hebben gemerkt dat de ‘old school’ krant goed gelezen wordt, dus daar plaatsen we regelmatig een redactioneel artikel in. Ook schuiven we weleens aan bij een lokaal radioprogramma.” 

Ook niet-leden zijn welkom

Zowel leden van WV Ede als niet-leden kunnen zich aanmelden voor de activiteiten. “Voor de leden zijn de activiteiten gratis toegankelijk. Niet-leden betalen voor de workshops, maar kunnen de lezingen meestal gratis bijwonen”, vertelt Roland. “De workshops hebben een maximale capaciteit van 25 tot 30 personen en daar reserveren we altijd een minimumaantal plaatsen voor niet-leden. Bij lezingen kunnen we meestal wel 80 personen kwijt. De ene keer zit het vol, de andere keer niet: dat is afhankelijk van het onderwerp.”

Extra inkomstenbron

De activiteiten worden niet direct georganiseerd om meer leden te werven, het is een inkomstenbron op zich. “Als gevolg van de individualisering in de maatschappij zien we het aantal lidmaatschappen afnemen, daarom proberen we zoveel mogelijk mensen op een andere manier met de club te binden”, legt Roland uit. “We zoeken continu naar mogelijkheden om onze inkomstenbronnen te spreiden en de vereniging minder afhankelijk van inkomsten uit het lidmaatschap te maken. Het financiële risico loopt daardoor terug. Mensen hoeven geen lid te worden van de vereniging, maar kunnen losse producten afnemen." Daarmee doelt Roland niet alleen op de workshops en lezingen die worden aangeboden, maar ook op de clinics die WV Ede voor scholen en bedrijven organiseert. ,,Als een van deze inkomstenbronnen tegenvalt, hebben we ruimte om dat te compenseren.”