6 december 2018

Mountainbikeroutes hebben weinig effect op broedvogels

 

Mountainbikeroutes hebben weinig effect op broedvogels

"Mountainbikers hebben een verstorend effect op de natuur." Dit beeld leeft bij veel mensen; zowel bij het algemene publiek als bij deskundige ecologen. De NTFU zet zich in voor het behoud van toegang én aanleg van MTB-routes en daarbij lopen we regelmatig tegen vooroordelen aan. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat het verstorende effect van een mountainbiker vergelijkbaar is met die van een wandelaar.

Duurzame sportbeoefening

De NTFU gelooft in duurzame sportbeoefening waarbij de natuur ontzien wordt. Mountainbikers genieten namelijk van diezelfde natuur (93% van de wielersporters geniet tijdens het fietsen van de natuur, Wielersportmonitor 2014). Daarom financierde de NTFU samen met MTB Noordwest, Natuurmonumenten en MTB Utrechtse Heuvelrug een onderzoek van SOVON Vogelonderzoek Nederland naar de relatie tussen broedvogelpopulatie en aanwezigheid van mountainbikeroutes. 

"Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het verstorende effect van een mountainbiker vergelijkbaar is met die van een wandelaar."

Onderzoek: MTB-routes en broedvogelterritoria met elkaar vergeleken

Alle mountainbikeroutes zijn, met dank aan MTBroutes.nl, aan SOVON beschikbaar gesteld. Zelf heeft SOVON honderdduizenden locaties van broedvogelterritoria (geen nesten). Vervolgens is de afstand van de broedvogelterritoria tot de mountainbikeroutes berekend. Liefst 116 vogelsoorten bleken in de nabijheid van mountainbikeroutes territoria te hebben (in totaal 166.000 territoria).

Wat is het effect?

Bij 14 soorten werd enig effect gevonden. Dit zijn vooral soorten van open gebieden. Uit eerdere onderzoeken bleek dat die soorten in het algemeen gevoeliger zijn voor verstoring. Bij 27 soorten werden geen effecten gevonden. Bij 29 soorten was de conclusie dat er mogelijk minder soorten nabij mountainbikeroutes voorkomen, maar helemaal duidelijk is dit niet. Voor 46 soorten werd geen duidelijke conclusie getrokken.

Conclusie: vogels trekken niet standaard weg bij MTB-routes

Er komt geen beeld naar voren dat vogels standaard wegtrekken bij een mountainbikeroute. Dankzij de mountainbikeroute neemt de rust in de rest van het gebied toe, wat gunstig is. De resultaten van het onderzoek geven routebouwers en terreinbeheerders inzichten en handvatten om duurzame routes aan te leggen. Daar profiteren mountainbikers én de natuur van.

Documenten