11 september 2018

Mountainbikers verbaasd over fietsmaatregel PWN

 

Mountainbikers verbaasd over fietsmaatregel PWN

De NTFU, MTB de Zeeleeuw en MTB-Noordwest zijn verbaasd over de nieuwe fietsmaatregel die per 1 oktober geldt in het Noord-Hollands Duinreservaat. De drie mountainbikebelangenorganisaties zijn bang dat de maatregel een contraproductief effect heeft. 

Terreinbeheerder PWN stelt dat er op diverse plekken in het duingebied schade is ontstaan door toedoen van mountainbikers. Als beheerder van een beschermd Natura 2000 gebied stelt zij daarom beperkende maatregelen in zodat de natuur zich kan herstellen. Dat houdt in dat er 8 km aan paden wordt afgesloten voor mountainbikers. Andere recreanten behouden toegang tot deze paden.

Meer info over de maatregel lees je hier.

Contraproductief

De NTFU, MTB de Zeeleeuw en MTB-Noordwest zetten graag in op duurzame maatregelen om er voor te zorgen dat mountainbikers en overige recreanten blijven genieten van het schitterende duingebied. De voorgenomen maatregel draagt daar volgens de organisaties niet aan bij. 

Zij hebben bij PWN aangegeven dat het afsluiten van paden leidt tot verdere concentratie van recreatie met conflicten en een mindere natuurbeleving tot gevolg. Daarnaast neemt het draagvlak voor maatregelen onder mountainbikers af wanneer paden worden afgesloten zonder dat daar goede alternatieven tegenover staan. De belangenorganisaties maken zich zorgen dat de maatregel daardoor een contraproductief effect heeft op het natuurherstel.  

Onze visie op de toegankelijkheid van de groene ruimte voor mountainbikers lees je hier.

Zoekend naar een passende oplossing

De mountainbikeorganisaties hebben in de door PWN ingestelde klankbordgroep hun zorgen uitgesproken. Helaas zonder resultaat. De organisaties gaan graag in gesprek om tot een passende oplossing te komen voor zowel mountainbikers als voor de natuur. 

Ondersteun mountainbike belangenbehartiging

Wil jij nu en in de toekomst blijven genieten van de Noord-Hollandse trails? Sluit je dan aan bij NTFU of MTB-Noordwest. Met jouw steun kunnen deze organisaties hun werk blijven doen én uitbreiden. 

Meer informatie over NTFU belangenbehartiging lees je op Fietssport.