1 oktober 2019

Vergunningen aanvragen voor je toertocht wordt eenvoudiger

 

Vergunningen aanvragen voor je toertocht wordt eenvoudiger

Je kent het vast wel: je organiseert een toertocht door een prachtige omgeving, maar vervolgens moet je bij elke gemeente, provincie en/of landeigenaar een vergunning aanvragen, of op z’n minst toestemming. En dat ieder jaar opnieuw. Vind jij dit ook een vervelende klus? Dan ben je niet de enige. Dat is precies de reden dat de NTFU momenteel veel energie steekt in het eenvoudiger maken van het aanvragen van vergunningen.

Wat is het probleem?

Op dit moment werkt iedere gemeente, provincie of landeigenaar met eigen protocollen en formulieren voor evenementenvergunningen. Aangezien een toertocht vaak door meerdere gemeentes gaat, moet je bij elke gemeente apart een vergunning aanvragen. Daarnaast is het vaak onduidelijk bij wie je nu allemaal een vergunning moet aanvragen. Kortom: een ingewikkeld proces dat we graag voor je vereenvoudigen.

Wat is de oplossing?

De NTFU ontwikkelt een online tool waarmee vergunningen voor (wielersport)evenementen eenvoudig kunnen worden aangevraagd en verstrekt. Omdat de situatie momenteel erg complex is, ontwikkelen we deze tool in 3 fases.

  • Fase 1 | Als eerste wordt het deel ontwikkeld waarop jij als tochtorganisator je route kunt uploaden. Vervolgens ontvang je de contactgegevens van de verschillende terreineigenaren waarover jouw tocht gaat.
  • Fase 2 | Vervolgens breiden we fase 1 uit, waardoor je direct de juiste formulieren per terreineigenaar ziet. Je kunt het ingevulde formulier dan ook meteen vanuit de online tool naar de terreineigenaar sturen.
  • Fase 3 | Tot slot willen we alle formulieren die er nu zijn terugschroeven tot één of enkele standaardformulier(en). Bij het uploaden van jullie route hoef je dan slechts één formulier in te vullen die automatisch verstuurd wordt naar alle terreineigenaren. 

Waar staan we nu?

De database van alle gemeenten is klaar; hierin vind je straks de contactgegevens voor het aanvragen van vergunningen. Met behulp van het meldingsformulier, kun je jouw tocht direct aanmelden bij (bijna) alle gemeenten waar de toertocht doorheen loopt. Dit meldingsformulier bevat de informatie die de meeste gemeenten vragen. Elke gemeente bepaalt echter zelf of er nog aanvullende informatie nodig is.

Daarnaast werkt de NTFU hard om zoveel mogelijk gebied en de bijbehorende terreineigenaren in kaart te brengen. Tot nu toe zijn dit de gebieden van zes landelijke landschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De overige landschappen volgen binnenkort. Ook is er een overzicht van alle wegbeheerders op basis het van nationaal wegenbestand.

Geodan heeft in opdracht van NTFU de techniek ontwikkeld waarmee je snel kunt achterhalen wie de terreineigenaren zijn. Door de gpx-bestanden van jouw routes te uploaden, krijg je een overzicht van de gebieden waar de routes doorheen lopen plus de bijbehorende contactgegevens. Dit proces voegen we in een later stadium toe aan het opgaveproces voor de toertochtkalender.

Wat hebben we nog niet kunnen doen en waarom?

De techniek kan nog niet aangeven of de terreineigenaar onbekend is en om welk deel van de route dit gaat. Deze informatie willen we wél graag hebben. Als tochtorganisator wil je namelijk wel kunnen zien welk deel mogelijk ontbreekt. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom we nog niet kunnen testen met verenigingen. Ook hebben we de particuliere grondeigenaren nog niet in beeld. We brengen dit in een later stadium samen met verenigingen in kaart.

Hoe nu verder?

We verwachten snel een oplossing te hebben voor het aangeven van gebieden die onbekend zijn. In aanloop naar het nieuwe wegseizoen verwachten we pilots uit te zetten in het land. Voorwaarde hiervoor is dat de data zo volledig mogelijk is, zodat je daadwerkelijk eenvoudiger vergunningen aan kan vragen via de online tool.