4 juli 2017

VAUDE sluit pilotproject succesvol af

VAUDE sluit pilotproject succesvol af

Na twee jaar meldt de berg- en fietssportleverancier VAUDE positieve resultaten voor het grootschalige project "Environmental Stewardship in the supply chain&rdquo. Het pilotproject, dat met behulp van financieringsbronnen werd bekostigd, had tot doel om de Aziatische toeleveranciers te scholen op het gebied van milieubescherming en management van energie en schadelijke stoffen.

De supply chains in de textielindustrie zijn vaak lang en complex. Een outdoorjack bestaat uit ongeveer 50 verschillende bestanddelen, die door verschillende leveranciers gefabriceerd worden en aan een productiebedrijf worden geleverd die er vervolgens het jack van samenstelt. Deze toeleveranciers stonden in het middelpunt van het pilotproject "Environmental Stewardship in the supply chain&rdquo, dat VAUDE in 2015 in het leven had geroepen, om ook in dit deel van de supply chain hoge milieustandaarden en een zo groot mogelijke efficiency van het gebruik van hulpbronnen te vestigen. "We wilden transparantie in de gehele supply chain creeren en voor elk afzonderlijk bestanddeel van onze producten de grootst mogelijke zekerheid bereiken dat het fair en milieuvriendelijk geproduceerd wordt&rdquo, licht VAUDE CEO Antje von Dewitz de motivatie voor het project toe.
Samen met externe experts voor arbeidsveiligheid, kwaliteits- en milieumanagement van het bedrijf Arqum werden gedurende een periode van twee jaar scholingen en workshops onder het motte "Hulp tot zelfhulp&rdquo doorgevoerd. Het project werd ontwikkeld en geleid door Bettina Roth, hoofd kwaliteits- en chemicalienmanagement bij VAUDE. Medewerkers uit het management en de productievloer van in totaal acht toeleveranciers namen in een serie van elk zes eenheden daaraan deel. Daarnaast werden ter plaatse individuele gesprekken gevoerd als onderdeel van in totaal 36 werkbezoeken, om daaruit concrete verbeteringsmaatregelen af te leiden.
Eind mei 2017 vormde VAUDE CEO Antje von Dewitz tijdens een week-lange reis door Azie zelf een beeld van het succes van het project en overhandigde zij alle deelnemers bij een afsluitend event een VAUDE Award voor de bereikte doelen. "Ik ben verheugd dat het project zoveel meetbare uitkomsten en duurzame verbeteringen voor de partners, voor ons en voor het milieu teweeg heeft gebracht. Het toont aan dat ideele doelstellingen met gezamenlijke dadendrang zeer professioneel omgezet kunnen worden, als het lukt om de deelnemende partijen van de zaak te overtuigen&rdquo, concludeert zij.
Concrete uitkomsten
Dankzij de vrijwillige deelname van de grootste toeleveranciers is al ongeveer 80 van het volume aan basismateriaal en voeringen welke VAUDE verwerkt, door het pilotproject afgedekt. De waardering van deelnemers voor het project was enorm, omdat ze als onderdeel van zeer praktijkgerichte workshops snel de voordelen en concrete verbeteringsmogelijkheden konden herkennen. De door VAUDE en de experts van Arqum overgebrachte knowhow kon in uitwisseling met de andere deelnemers direct in praktische maatregelen worden omgezet. "Het enthousiasme voor de workshops werkt echt aanstekelijk en ging zelfs zover, dat de deelnemers niet alleen de zin en het nut van de duurzame thema´s binnen hun processen erkenden, maar ook hun toeleveranciers daar bewust van wilden maken&rdquo, aldus Bettina Roth. In totaal zijn al ongeveer 100 verbeteringsmaatregelen op het gebied van techniek en organisatie in de praktijk toegepast. Bij het afsluitende event in Taipeh Taiwan, waar alle leveranciers voor waren uitgenodigd, toonde elk van de acht deelnemende ondernemingen hun best practice-voorbeelden aan een groot publiek.
Dankzij de gezamenlijke maatregelen worden reeds jaarlijks ongeveer 550 ton afval, 5500 m³ water en 18 miljoen kWh energie uitgespaard. De CO2-uitstoot kan zo per jaar met ongeveer 5000 ton verminderd worden. Daarvan profiteren zowel het milieu als ook de ondernemingen zelf, omdat ze kosten voor energie, hulpbronnen en materialen met een hoogte van gemiddeld ongeveer 50.000 euro per jaar uitsparen. "De uitkomsten zijn indrukwekkend en tonen heel duidelijk aan, dat betrokkenheid van een onderneming op het gebied van duurzaamheid zich ook economisch terugbetaald. We kunnen met dit project echter ook aantonen, dat de hoge eisen binnen de gezamenlijke branche dankzij de geco&246rdineerde en co&246peratieve samenwerking efficienter en effectiever aangepakt kunnen worden, dan in veel geisoleerde aparte maatregelen&rdquo, aldus Jens Haubensak, CEO Arqum GmbH.
De besparingen werden bereikt door maatregelen zoals de isolatie van leidingen, het uitschakelen van hydraulische pompen als deze niet in gebruik zijn, de invoering van LED-verlichting, het gebruik van energie van zonnepanelen en warmteterugwinning of het moderniseren van verouderde machines. Naast de verhoging van de efficiency van energieverbruik werden ook maatregelen met betrekking tot arbeidsveiligheid en verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrieken doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld de vertaling van veiligheidsvoorschriften in de verschillende talen van de arbeiders, evenals scholingen op het gebied van veiligheidskleding en omgang met chemicalien. De invoering van professioneel chemicalienmanagement was voor veel deelnemende bedrijven de belangrijkste prestatie. Hier ging het vooral om thema´s als de automatisering van processen evenals opslag, transport en verwijdering van chemicalien.
Hoe gaat het verder
"Ons doel is om het project in de komende jaren voor alle materiaalleveranciers uit te rollen&rdquo, aldus VAUDE CEO Antje von Dewitz. "We willen ook concurrenten en brancheorganisaties overtuigen om het thema gezamenlijk met ons uit te bouwen&rdquo, voegt Bettina Roth toe. Daarmee is het nog niet genoeg Als oprichtingslid van het verbond voor duurzaam textiel B&252ndnis f&252r nachhaltige Textilien fungeert VAUDE in het kader van dit project ook als Best Practice voorbeeld, de impuls voor de gehele textielindustrie. Het project "Environmental Stewardship in the Supply Chain&rdquo wordt door het ministerie van economische samenwerking en ontwikkeling BMZ bevorderd en door het Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft DEG binnen het kader van "develoPPP.de&rdquo programma financieel ondersteund.
 
VAUDE in het duurzaamheidsrapport httpnachhaltigkeitsbericht.vaude.com
Meer over het pilotproject
httpnachhaltigkeitsbericht.vaude.comgrinewsNachhaltige-Lieferkette.php
httpnachhaltigkeitsbericht.vaude.comgriumweltlieferanten.php