3 april 2017

KiKa en Safe-ID gaan samenwerking aan

KiKa en Safe-ID gaan samenwerking aan

Vanaf 3 april 2017 is Safe-ID partner van KiKa. Op vele manieren zal er een groot gedeelte oplopend tot wel 40 van de omzet van Safe-ID terugvloeien naar KiKa. Daarnaast zullen beide partijen ook nieuwe proposities uitrollen.

Onderzoek naar kinderkanker is hard nodig. Kinderkanker is nog steeds doodsoorzaak nummer een is bij kinderen Daar moeten en willen we iets aan doen. KiKa heeft als doelstelling 95 genezing en daar wil Safe-ID een substantiele bijdrage aan leveren 
 
Safe-ID gelooft in het belang van persoonlijke veiligheid in noodsituaties en het menselijk welzijn in het algemeen. Daarom is het essentieel om het meest uitgebreide persoonlijke veiligheidsplatform te ontwikkelen, welke beschikbaar is voor iedereen, overal, altijd en in elke noodsituatie. Safe-ID is de nieuwe manier van het beschikbaar stellen van relevante persoonlijke informatie voor iedereen en wereldwijd, in geval van nood. 
Een verfrissende combinatie van eenvoudige en "state of the art&rdquo technologie, hoge kwaliteit producten, service, gebruikersinformatie en een goed idee.
 
 
KiKa heeft als doel om de genezingskans van kinderen met kanker te verhogen naar 95. Momenteel geneest 75 van de kinderen met kanker. Er is nog veel kostbaar onderzoek nodig om ons doel te bereiken.

KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting. 
 
Safe-ID zal bij alle KiKa evenementen aanwezig zijn en op allerlei andere manieren de gezamenlijke proposities uitdragen en vermarkten. Dit alles om een bijdrage te leveren aan het verhogen van de genezingskans van kinderen met kanker naar 95