24 mei 2018

Wederzijds respect en begrip in de Maashorst

Wederzijds respect en begrip in de Maashorst

In het oosten van Noord-Brabant ligt de Maashorst. Het grootste aaneengesloten natuurgebied van de provincie bestaande uit bossen, stuifduinen en heidevelden. Mountainbikers mogen gebruik maken van alle paden in het gebied, mits zij rekening houden met andere recreanten en de natuur respecteren.

Routenetwerk

Een aantal jaar geleden kwam deze vrije toegang onder druk te staan toen gemeenten en terreinbeheerders met plannen kwamen voor een 100 km lang routenetwerk door het gebied. De routes zouden betekenen dat mountainbiken buiten de paden niet langer werd toegestaan. “Dat is niet wenselijk,” stelt Mari van Nistelrooy van TWC de Voorsprong uit Heesch. “Vrij gebruik van paden is belangrijk voor verenigingen in de regio. Op deze manier kunnen we interessante toertochten organiseren en gevarieerd trainen.” 

De gebruikersraad

Dus maakten NTFU-fietsverenigingen die samenwerken in het Maashorst Veldtoertochten Overleg (MVTO1) zich hard voor een ruim openstellingsbeleid. De clubs klopten aan bij de beheerorganisatie van de Maashorst en onderzochten hoe zij inspraak konden krijgen. Zo trad het collectief toe tot de gebruikersraad van het natuurgebied, waar het nu twee vaste plekken heeft. Naast mountainbikers hebben ook onder meer ruiters en menners, wandelaars, vogelaars, hondenbezitters, recreatieve fietsers en bewoners een plek in de raad.

De grootste winst is dat er meer begrip is gekomen voor elkaars standpunten.

Begrip voor elkaars standpunten

De plannen voor het afsluiten van paden voor mountainbikers staan nu in de ijskast maar er is meer bereikt. “De grootste winst van het proces is dat het gesprek tussen verschillende recreantgroepen op gang kwam waardoor er meer begrip kwam voor elkaars standpunten,” vertelt Erik van Putten van TTC Oss. “Hierdoor houden recreanten beter rekening met elkaar en wordt er onderling meer respect getoond. Binnen de clubs besteden we hier veel aandacht aan door de MTB-gedragscode structureel bij leden onder de aandacht te brengen.” 

Een positief imago

Toename van bewustwording is belangrijk voor mountainbikers. Een positief imago voor de sport draagt bij aan een ruime toegang voor mountainbikers in natuurgebieden én aanleg van interessante routes. Daarom ontwikkelde de NTFU samen met landschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, KNHS en Atletiekunie de Buitencode. De NTFU gelooft dat deze brede campagne onder verschillende recreantengroepen tot meer bewustwording en onderlinge acceptatie leidt met minder conflicten tot gevolg. 

Meer weten? Lees hier over de Buitencode. 

[1] Aan het MVTO nemen de volgende NTFU fietsverenigingen deel: Ambtenaren gemeente Oss, TWC Coppi Herpen, WTC Berghem, TWC de Voorsprong Heesch, WSC Zeeland, TWC Ons Verzet Schaijk, TTC Oss, TTV Uden, MC Oss, TWC Ons Verzet Schaijk en TWC Volkel