9 maart 2018

Jeugdleden indelen op niveau

Jeugdleden indelen op niveau

Normaal gesproken worden jeugdleden op basis van hun leeftijd in een trainingsgroep ingedeeld. ATB-club Last Gear heeft ervoor gekozen om de jeugd niet op leeftijd, maar op niveau in te delen.

Kleurensysteem

“De belangrijkste reden dat wij de jeugd niet op leeftijd indelen, is omdat we op deze manier iedereen op zijn of haar eigen niveau kunnen laten fietsen,” legt Erica Spiegelenberg van ATB-club Last Gear uit. “We werken met een kleurensysteem dat bestaat uit vijf verschillende groepen: de kleuren Geel en Groen vallen onder de mini’s, waarbij Geel de echte beginners zijn en Groen de kinderen die al wat meer ervaring hebben en op een hoger tempo kunnen fietsen. De mini’s fietsen eens in de twee weken en hebben een winterstop. De overige drie groepen vallen onder de jeugd en fietsen wekelijks. Kinderen in groep Blauw kunnen al een aardig tochtje maken en ook wat meer technische oefeningen aan. De groepen Rood en Zwart zijn de snellere groepen die meer uitdaging vragen.”

Gelijkwaardige groepen

Wie in welke groep fietst, wordt bepaald door gediplomeerde trainers en de jeugdcommissie. “Daarbij kijken we naar fietstechniek, conditie en lef,” vertelt Erica. “We kunnen zo gelijkwaardige groepen maken en daardoor is er niet een kind dat achterblijft of meer aandacht nodig heeft dan de anderen. Dit zorgt er tevens voor dat het niveau van de training beter is afgestemd op de groep. Iedereen fietst in hetzelfde tempo en kan dezelfde oefeningen aan.”

Ook kinderen die op latere leeftijd instromen, kunnen op deze manier beter meekomen. “In eerste instantie zullen zij bij de jongere jeugd terechtkomen,” vertelt Erica. “Maar ze bouwen vaak vrij snel conditie op en kunnen dan doorstromen naar een volgende groep. Je hoeft jezelf zo niet over de kop te fietsen, daardoor blijft het leuk.” 

Passend niveau

Af en toe zitten er weleens ouders tussen die zich met de groepsindeling bemoeien. “Dan leggen we uit dat het voor een kind prettiger is om in een groep te fietsen waar die thuishoort. De lol in het fietsen staat bovenaan en voor kinderen is het leuker als ze goed mee kunnen komen,” legt Erica uit. “Kinderen die op het scheidsvlak van twee niveaus zitten, mogen het altijd proberen in een hogere groep. Werkt het niet, dan gaan ze terug naar hun eigen niveau. Door het jaar heen monitoren we de jeugd en schuiven we in de groepen als dat nodig is. Daarbij proberen we ook zoveel mogelijk rekening te houden met vriendjes en vriendinnetjes.”