21 november 2017

Groter draagvlak voor gedragsregels

 

Groter draagvlak voor gedragsregels

Gedragsregels zijn van groot belang voor de veiligheid en sfeer tijdens groepsritten. Om ervoor te zorgen dat leden zich ook daadwerkelijk met de regels verbonden voelen, heeft WSC Zeeland haar gedragsregels in overleg met haar leden opgesteld. 

“We hadden het gevoel dat de gedragsregels niet leefden onder de leden,” vertelt Frans Roelofs, voorzitter WSC-Zeeland. “Het zijn niet de regels van het bestuur, maar de regels van de leden. Het draagvlak is groter wanneer zij deze zelf hebben bedacht.” Dat was voor het bestuur reden om haar leden te betrekken bij het opstellen van nieuwe gedragsregels.

Belangen in kaart brengen

Tijdens een ledenvergadering werden de leden in diverse kleine groepen opgedeeld, waarbinnen zij over de gedragsregels konden discussiëren. De samenstelling van de groepen is daarbij een belangrijk punt volgens Frans. “Kleine groepen van een man of tien geven alle leden de kans om wat in te brengen, in een groep van vijftig durft niet iedereen zijn of haar zegje te doen,” weet Frans. “Om de belangen van onze verschillende trainingsgroepen zo goed mogelijk in kaart te brengen, hebben we leden met dezelfde mentaliteit bij elkaar gezet. We deelden groepen in op snelheid en maakten een aparte groep dames.”

Na een introducerende presentatie door het bestuur over de doelstellingen van de nieuwe gedragsregels, werden de op dat moment geldende gedragsregels aan de leden uitgedeeld. Deze mochten zij wijzigen en uitbreiden met punten die zij zelf belangrijk vinden.

Ergernissen worden bespreekbaar 

Als uitgangspunt heeft WSC Zeeland de gedragsregels van de NTFU gebruikt. De leden bedachten diverse aanvullingen over de manier waarop leden met elkaar om moeten gaan. “Wanneer iemand die vooroprijdt haantjesgedrag vertoond bijvoorbeeld, moet daar in het vervolg iets van gezegd worden,” stelt Frans. “Door op deze manier de gedragsregels op te stellen, kom je erachter wat er speelt onder je leden en maak je ergernissen bespreekbaar.” 

Groter draagvlak

Uiteindelijk zaten alle groepen ongeveer op dezelfde lijn en heeft het bestuur er samen met de leden voor gezorgd dat de gedragsregels zo geformuleerd werden dat ze voor iedereen duidelijk zijn. “Iedereen is zich nu bewust van wat onze gedragsregels zijn en het draagvlak is groter. Dat maakt het voor leden makkelijker om elkaar ergens op aan te spreken en in te grijpen,” merkt Frans op. “Door deze verantwoordelijkheid bij alle leden neer te leggen, wordt ook de taak van wegkapitein een stuk lichter. Het is niet meer uitsluitend de taak van de wegkapitein om ervoor te zorgen dat de gedragsregels worden nageleefd. Iedereen draagt hieraan bij.”