25 mei 2023

De vernieuwde verenigingsmonitor

 

De vernieuwde verenigingsmonitor

Om verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen doet de NTFU regelmatig onderzoek op verschillende thema’s. De verenigingsmonitor is een terugkerend onderzoek onder verenigingen en maakt inzichtelijk waar de knelpunten en behoeften liggen bij wielerverenigingen. De verenigingsmonitor wordt in 2023 in een nieuw jasje gestoken en de NTFU roept alle verenigingen op de monitor in te vullen.

De verenigingsmonitor 2.0

De NTFU deed in het verleden regelmatig onderzoek onder verenigingen. Met de vernieuwde verenigingsmonitor wordt dit onderzoek naar een hoger niveau getild. Waar de verenigingsmonitor voorheen alleen een algemene rapportage gaf van de ingevulde antwoorden, is in de vernieuwde versie ook in te zoomen op verenigingsniveau. Deze ontwikkeling geeft de mogelijkheid om meer ondersteuning op maat te bieden aan verenigingen. 

Zowel ‘harde’ als ‘zachte’ data

De verenigingsmonitor is aan de ene kant een vragenlijst aan bestuursleden van verenigingen die inzicht geeft in de vereniging op het gebied van een aantal pijlers: bestuur & organisatie, financiën, cultuur en betrokkenheid, aanbod en vrijwilligers. Daarnaast voegt de NTFU daar ook zogenaamde ‘harde’ cijfers aan toe dat bijvoorbeeld gaat over de in- en uitstroom van leden, man en vrouw verhouding van leden en leeftijdsgegevens. Deze data is volledig anoniem. Samen geven de vragenlijst als de harde cijfers een mooi beeld over de knelpunten, behoeften en kansen van de vereniging. 

Instrument voor betere ondersteuning

In de basis is de verenigingsmonitor een instrument voor ‘team verenigingsondersteuning’ van de NTFU om betere ondersteuning te kunnen bieden aan verenigingen. Daarnaast geeft de verenigingsmonitor de kans om vroegtijdig zaken te signaleren en daarop in te springen. De monitor geeft de NTFU en verenigingen tevens inzichten in hoe het gaat met individuele verenigingen, maar bijvoorbeeld ook met een regio. Uiteraard is team verenigingsondersteuning beschikbaar om de resultaten 1-op-1 na te bespreken met verenigingen, zodat zij hier zelf ook mee aan de slag kunnen. 

Hoe je kunt deelnemen aan de verenigingsmonitor

In mei 2023 ontvangen alle bestuursleden van aangesloten NTFU verenigingen een mail met toegang tot een vragenlijst. Per vereniging is er één gezamenlijke vragenlijst beschikbaar. Dat wil zeggen dat zowel de voorzitter, penningmeester als secretaris in dezelfde vragenlijst kunnen werken. Altijd handig, zo kan ieder bestuurslid vragen invullen over zijn eigen aandachtsgebied. Maar misschien nog beter; ruim een uurtje in op de bestuursvergadering om de vragenlijst samen in te vullen. Heb je geen mail ontvangen of ervaar je problemen met de vragenlijst? Neem dan contact met ons op via verenigingen@ntfu.nl.

Vul de vragenlijst in voor 1 juli en maak kans op mooie prijzen

Verenigingen die de verenigingsmonitor voor 1 juli afronden, maken kans op een aantal mooie prijzen:

  • 1x Professionele fotograaf op jouw toertocht of club 
  • 2x gratis cursus wegkapitein/mtb begeleider
  • 5x een pakket kettingwax om uit te delen op de vereniging