8 maart 2022

BOSA subsidieregeling biedt mogelijkheden bij aanschaf kleding of materiaal

 

BOSA subsidieregeling biedt mogelijkheden bij aanschaf kleding of materiaal

De naam ‘Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties’ doet vermoeden dat de subsidieregeling BOSA enkel bedoeld is voor sportaccommodaties. De regeling biedt echter ook mogelijkheden voor verenigingen om kosten voor de aanschaf van materialen en kleding te subsidiëren.

Voorwaarden

De BOSA regeling subsidieert 20% van de kosten (inclusief BTW) voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen of kleding. Het minimale subsidiebedrag bedraagt €2.500, wat betekent dat de investering minimaal €12.500 moet bedragen. Het is mogelijk om meerdere facturen te combineren in één aanvraag. 

Kleding en sportmaterialen

In beginsel is de aanschaf van kleding en andere sportmaterialen zoals leenfietsen subsidiabel. Hierin is het belangrijk om op te merken dat het commercieel belang niet te groot mag zijn: “Als wij twijfelen over de verhouding amateursport en commercieel belang, sturen wij u een brief over (mogelijke) btw-terugvordering. Hieruit kan een verdeelsleutel worden bepaald, die niet specifiek voor deze activiteit, maar over de gehele aanvraag wordt toegepast (op organisatieniveau)”. Concreet betekent dit het volgende:

  • De kleding of materiaal mag niet met winst worden doorverkocht. Het is toegestaan om leden een bijdrage voor kleding te laten doen, dit mag niet meer zijn dan de kostprijs minus het subsidiebedrag. 
  • Drukkosten voor sponsoring zijn niet subsidiabel

Gezamenlijke inkoop

Hoewel het mogelijk is om verschillende factureren te combineren in één aanvraag, zullen niet alle verenigingen een investering doen van het minimale bedrag van €12.500. Een oplossing is om de krachten te bundelen met andere verenigingen en een gezamenlijke aanvraag te doen. Daarbij is het wel een voorwaarde dat één vereniging de aanvraag doet én dat alle facturen ook op naam van deze vereniging staan. 

Terugwerkende kracht

Via de BOSA regeling kun je een aanvraag indienen voor kosten die je van plan bent om te maken. Maar ook kosten van projecten die tot 12 maanden geleden gemaakt zijn, zijn met terugwerkende kracht subsidiabel. 

TWC de contente krijgt deel clubkleding vergoed

NTFU vereniging TWC de contente heeft al met succes een aanvraag ingediend voor de aanschaf van clubkleding. De club kreeg 20% van het door de club bijgedragen deel van de aanschaf van clubkleding vergoed. 

Meer informatie en aanvragen

Wil je meer weten over de BOSA regeling of een aanvraag indienen? Kijk dan op deze pagina. Het Ministerie van VWS denkt graag mee over hoe je de aanvraag het best kunt formuleren, zij staan daarom klaar voor vragen en zijn te bereiken via 070-3405566. Voor overige vragen staat team verenigingsondersteuning voor je klaar, Caroline en Luuk zijn bereikbaar via 0318-581300 of verenigingen@ntfu.nl