15 juni 2021

Goed nieuws: heropstart toertochten

 

Goed nieuws: heropstart toertochten

Per 19 mei krijgen sporters meer ruimte: sporten in groepjes is weer mogelijk. Sinds 5 juni hoef je tijdens het sporten onderling geen afstand meer te bewaren. De vraag van veel tochtorganisatoren blijft echter onbeantwoord: wanneer kan onze toertocht weer plaatsvinden? Goed nieuws: de gemeente kan het verlossende antwoord geven. Door de gezamenlijke lobby van de NTFU en andere buitensportbonden staat het ministerie van VWS toertochten toe, mits de tocht niet de vorm van een evenement heeft. Met toestemming van de gemeente en onder voorwaarden, kunnen toertochten georganiseerd worden.

De NTFU heeft met de KWBN, de NHB, KNSB, Atletiekunie, NTB en KNWU gepleit voor de uitzonderingspositie van toertochten. Tot op heden schakelden overheid, veiligheidsregio’s en gemeenten deze activiteiten - geheel ten onrechte - gelijk met publieke evenementen zoals popconcerten en cultuurfestivals. Dit terwijl de kenmerken en risico’s van toertochten totaal anders zijn.

Géén evenement

Door onze gezamenlijke lobby ziet het ministerie VWS in dat wandel-, toerfiets- en (inline) skatetochten veilige buitensportactiviteiten zijn en tochten weer toestaat. Voorwaarde is dat de sportbeoefening centraal staat en dat de tocht niet de vorm van een evenement aanneemt.

Onder een evenement wordt verstaan:

"Elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, alsmede een herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, voorstelling of feest op een andere plaats dan in een woning of op een daarbij behorend erf of in een gebouw of op een plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet, wedstrijd, beurs of congres. Onder evenementen worden niet begrepen betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties’’ (art. 58a lid 1 Wet publieke gezondheid)."

Om te zorgen dat je toertocht niet als evenement wordt aangemerkt, mag er bijvoorbeeld:

 • geen publiek zijn;
 • geen verkoop van eten en drinken zijn;
 • geen optredens zijn;
 • geen side-events op start-, pauze- en finishplaats zijn;
 • geen grote groepen deelnemers samenkomen;
 • geen wedstrijd gehouden worden.

Gemeenten spelen belangrijke rol bij herstart toertochten

Het is aan de gemeente om vast te stellen of er sprake is van een evenement. De gemeente bepaalt dus of jouw tocht kan en mag plaatsvinden. We adviseren je daarom in overleg te gaan met de lokale overheid om de mogelijkheid van een versoberde toertocht aan te kaarten en de exacte uitvoering van je toertocht uit te leggen.

Update 15 juni 2021

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) roept op verzoek van de NTFU, Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en NOC*NSF alle gemeentebesturen in Nederland op de loketten weer te openen, het gesprek aan te gaan met tochtorganisatoren en toertochten weer mogelijk te maken. Deze infographic maakt aan gemeentebesturen duidelijk waarom het veilig en verantwoord is toertochten toe te staan. 

Stap 1: Maak een plan

Bereid je goed voor op het gesprek met de gemeente(n), door een uitgewerkt plan voor de organisatie van een veilige toertocht te maken. Dit plan geeft de lokale overheden richting bij het beoordelen van je melding. In het plan geef je aan waarom je tocht géén evenement is en op welke wijze je maatregelen neemt zodat je tocht aan de voorwaarden, protocollen, et cetera voldoet.

Checklist voor je toertocht

Gebruik voor je plan deze checklist voor de herstart van toertochten. Onze checklist helpt je een passend coronaplan te maken. Raadpleeg ook de volgende protocollen en richtlijnen:

Verwijs in je plan naar bovengenoemde richtlijnen en benoem expliciet dat je fietstocht een veilige buitensportactiviteit is en wat dat precies is:

Een fietstocht is een recreatieve tocht voor wielrenners/mountainbikers/gravelbikers in de openbare ruimte, waarbij wielersporters verschillende afstanden afleggen over een uitgezette route. Wielersporters starten op gezette tijden, zodat er een continue doorstroom én ruime spreiding van deelnemers is op de route. Deze tochten kunnen veilig binnen de coronamaatregelen georganiseerd worden omdat er weinig mensen tegelijk op één locatie zijn.

Stap 2: Raadpleeg de gemeenten

Neem vervolgens contact op met de verantwoordelijke loketten/ambtenaren. Doe dit bij voorkeur telefonisch of per mail. Zorg dat je je uitgewerkte plan paraat hebt. Meld je tocht bij alle gemeenten waar je route doorheen gaat. Heb je geen direct contactpersoon binnen je gemeente(n)? Informeer welke functionaris verantwoordelijk is voor sport en bewegen. Denk aan:

 • Sportondersteuner
 • Ambtenaar Sport en Recreatie
 • Beleidsmedewerker Sport
 • Contactpersoon bij Sportraad of Sportservice

Stap 3: Groen licht? Geef je tocht op

Heb je toestemming van de gemeente(n)? Zet je tocht dan (terug) op de toertochtenkalender. Hoe je je tocht de-annuleert, verplaatst en wijzigt via Mijn Tochten op ntfu.nl, lees je in dit artikel.

Let op: klik ‘gebruik startvakken’ aan

Kies bij het aanmelden of wijzigen van je toertocht onder stap 2 ‘Voorinschrijven’

 • voor de optie voorinschrijven, via NTFU of een externe URL, én
 • voor ja bij gebruik startvakken.

Vanaf 30 juni meer ruimte voor side-events en horeca

Stap 4 van het openingsplan, dat naar verwachting 30 juni ingaat, maakt evenementen weer mogelijk. Door deze versoepeling kun je bijvoorbeeld side-events en verkoop van eten/drinken tijdens je tocht aanbieden. Het kabinet hanteert daarbij vooralsnog de volgende regels: 

 1. Zonder coronatoegangsbewijs | Zonder coronatoegangsbewijs mag je bezoekers op bijvoorbeeld je side-event ontvangen. Je mag dan 1 persoon per 10 m2 ontvangen met toepassing van de 1,5-meter afstand.
 2. Met coronatoegangsbewijs | Met een toegangsbewijs kun je je tocht met 100% bezoekerscapaciteit organiseren. Deelnemers van je tocht worden na het afronden van de tocht een ‘bezoeker’. Kijk hier voor meer informatie over 'testen voor toegang'.

Meer informatie over de voorlopige plannen lees je op de site van de Rijksoverheid. Het kabinet neemt naar verwachting vrijdag 18 juni een besluit. We informeren je ná het weekend zo snel als mogelijk over verdere details, zoals de exacte voorwaarden.

Onze steun voor jou als tochtorganisator gaat door

Ondertussen blijven wij ons inzetten om toertochten terug op de kaart te zetten:

 • Op 17 juni verstuurt Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) namens de NTFU, Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en NOC*NSF een oproep aan alle gemeentebesturen in Nederland om de loketten te openen, het gesprek met organisatoren aan te gaan en tochten weer toe te staan.
 • We hebben met de andere buitensportbonden contact met enkele breedtesportevenementen. De informatie die zij terugkrijgen, hoe zij het aanpakken en welke mogelijkheden er zijn, delen we met elkaar in de vorm van goede voorbeelden.

Houd ons op de hoogte!

We horen graag hoe de herstart van je toertocht verloopt. Wat gaat goed, waar loop je tegenaan? Deze informatie is nuttig voor ons, collega-tochtorganisatoren, collega-buitensportbonden en voor onze lobby bij onder andere VSG en de Rijksoverheid.

Deel je ervaringen, vragen en feedback met de verenigingsondersteuners Luuk en Jos en toertochtcoördinator Caroline. Zij staan voor je klaar om je verder op weg te helpen:

Documenten