25 mei 2021

MTB & More tekent als eerste modelcontract met Staatsbosbeheer

 

MTB & More tekent als eerste modelcontract met Staatsbosbeheer

Stichting MTB & More uit Almere is de eerste mountainbikevereniging die met Staatsbosbeheer een vernieuwde modelovereenkomst heeft ondertekend. In het contract staan afspraken over de aanleg en het onderhoud van MTB-routes. Staatsbosbeheer trekt één landelijke lijn door heel Nederland voor alle mountainbikeverenigingen en -stichtingen waarmee wordt samengewerkt en die hun route door Staatsbosbeheerterrein hebben lopen. 

MTB'en in Almere

De stichting MTB & More is opgericht in 2017 met als doel (in nauw overleg met de terreineigenaren) mountainbikeroutes in en rond Almere aan te leggen en te onderhouden/verbeteren. Naast het daadwerkelijk aanleggen en onderhouden van de routes is veel tijd en energie geïnvesteerd in het tot stand brengen van deze overeenkomst met de terreineigenaren. "Door de afspraken vast te leggen weten partijen over en weer waar ze elkaar op kunnen aanspreken en is er voor de stichting een goed pakket aan benodigde verzekeringen tot stand gekomen", Vertelt Matthijs Barendregt namens MTB & More.

Ook Wout Neutel van Staatsbosbeheer is blij met deze overeenkomst en samenwerking en vertelt: "De afgelopen jaren hebben mountainbikers bewezen dat ze in staat zijn routes op de minst kwetsbare plekken aan te leggen én met vrijwilligers te onderhouden. Het is daarom heel mooi dat er een landelijk model is dat de afspraken met de MTB-verenigingen duidelijk vastlegt zodat goed onderhouden routes voor de toekomst verzekerd zijn. Ook in Flevoland werd er reikhalzend uitgekeken naar de overeenkomst, geweldig dat hier de eerste getekend is!"

Modelovereenkomst

De afgelopen jaren heeft de NTFU samen met Staatsbosbeheer gewerkt aan vergaande afspraken over onderhoud, inspecties en aansprakelijkheid voor het vrijwilligerswerk op MTB-routes van aangesloten verenigingen, stichtingen en leden. Dat resulteerde in een uitgebreid modelcontract. Staatsbosbeheer zal het uitgebreide contract landelijk inzetten voor de gebieden waar MTB-routes worden aangelegd en onderhouden.

Duidelijkheid

Het verschil met de oude overeenkomsten zit in bepaalde afspraken, die nu in het modelcontract duidelijk op een rij staan, zodat alle boswachters en onderhoudsgroepen weten waar ze aan toe zijn. Een ander voordeel is, dat de NTFU een uitgebreid verzekeringspakket heeft afgesloten voor de bij de NTFU aangesloten onderhoudsgroepen , zodat eventuele gevolgschade is afdekt.

Zekerheid

De NTFU stelt het uitgebreide modelcontract ook beschikbaar voor onderhoudsgroepen die samenwerken met andere grote terreinbeherende organisaties, die meer eisen stellen aan de afspraken omtrent aanleg en onderhoud. Daarnaast is er een basismodelcontract, geschikt voor kleinere terreinbeheerders, waarin eveneens een aantal heldere afspraken staan en waarin de aansprakelijkheid duidelijk staat beschreven.

Vrijwilligers en onderhoud

Mountainbiken is – zeker in deze coronatijd – populairder dan ooit. De sport telt ruim 330.000 beoefenaars. Vooral singletracks die specifiek voor mountainbikers zijn aangelegd, zijn in trek. De ruim 200 routes hebben regelmatig onderhoud nodig. Omdat terreinbeheerders als Staatsbosbeheer alleen geld krijgen voor het onderhoud van gewone wandel- en fietspaden, zijn het de vrijwilligers van mountainbikeclubs en -stichtingen die te hulp schieten. Volgens de laatste cijfers gaat het in heel Nederland om zo’n 2.750 vrijwilligers die er jaarlijks minimaal 105.000 uur werk in stoppen. Alleen al in Almere zitten er in het onderhoud jaarlijks zo’n 672 vrijwilligersuren.