19 april 2021

Webinar 'High Five' voor een veilige sportcultuur

 

Webinar 'High Five' voor een veilige sportcultuur

Een veilige sportcultuur is erg belangrijk maar nog niet altijd vanzelfsprekend. Je wilt dat jouw leden zich veilig voelen op je club, maar aandacht voor sociale veiligheid draagt ook bij aan een positief imago van je club. Tijdens de online webinar: ‘Een high five voor een veilige sportcultuur’ gaan we hier dieper op in.

Tijdens de webinar staan we stil bij preventieve maatregelen en tools die ingezet kunnen worden om een veilige sportcultuur zo goed mogelijk te waarborgen binnen jouw vereniging. Hierbij wordt je als deelnemer getriggerd om na te denken over een aantal vragen zoals:

  • Hoe maken we onze vereniging sociaal veilig?
  • Wat spreken we met elkaar af?
  • Hoe zorgen we ervoor dat het ingezette beleid goed wordt opgevolgd en dat iedereen op de hoogte is?

Verder zal tijdens de webinar kort worden stil gestaan bij wat er nu precies onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan en zeker net zo belangrijk, hoe men om kan gaan met het zogenoemde grijze gebied: wat doen we als ons onderbuikgevoel vertelt dat iets niet klopt maar we dit verder niet kunnen duiden? Kortom, de webinar is een ideale trigger om voor je eigen vereniging te bekijken welk beleid wordt gevoerd op dit thema en waar nog verder op ingezet kan worden.

De webinar is bedoeld voor bestuursleden, maar ook interessant voor bijvoorbeeld een jeugdcommissie of de vertrouwenscontactpersoon van je vereniging. De webinar wordt gegeven door Erik van Haaren van het Centrum voor Veilige Sport.

Wanneer?

  • Datum: woensdag 19 mei
  • Tijd: 19.00 uur

De vergaderlink ontvang je enkele dagen voor de webinar via de mail.

Inschrijven

6x tips voor een sociaal veilige vereniging

Wil je goed voorbereid aan de slag? Bekijk dan alvast het artikel '6x tips voor een sociaal veilige vereniging' op onze website.