1 februari 2021

Compensatieregelingen voor verenigingen voor schade corona

 

Compensatieregelingen voor verenigingen voor schade corona

De overheid heeft verschillende regelingen in het leven geroepen om de schade veroorzaakt door corona (deels) te compenseren. Maar al die verschillende regelingen maken het voor sportverenigingen niet per sé overzichtelijker. Om clubs hier wegwijs in te maken staat een speciaal interactief dossier online, samengesteld door sportbonden in samenwerking met NOC*NSF. In het dossier ‘Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub’ staat eenvoudig uitgelegd welke overheidsregelingen er zijn en ontdekken clubs voor welke regelingen ze wel en niet in aanmerking komen.


  
Het dossier bevat in hoofdlijnen “De financiële keten van een sportclub” en laat zien welke financiële relaties er kunnen zijn tussen sporter, sportclub en sportbond en hoe die met elkaar samenhangen. De financiële compensatieregelingen van het Rijk zijn erop gericht om de schade te vergoeden voor concreet genoemde kostenposten. Daarom is het van belang dat verenigingen hier goed naar kijken voordat ze eventuele eigen afspraken of regelingen gaan maken over financiële compensatie. Want dat kan er onbedoeld toe leiden dat er sprake kan zijn van minder financiële compensatie uit de Rijksregelingen, zoals de TASO, TVS en NOW.  In het dossier wordt dat verder uitgelegd. 

Bekijk hier het dossier ’Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub’.

Overige financiële ondersteuning

Naast de regelingen vanuit de overheid zijn er ook andere partijen die verenigingen ondersteunen in deze lastige periode. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt kinderen die het financiëel lastig hebben weer deel te nemen aan sport. Verder kunnen verenigingen die aangesloten zijn bij de Rabobank eventueel aanspraak maken op ondersteuning vanuit het Rabobank Coöporetief Fonds.

Wij staan voor je klaar

Heb je vragen? Neem dan contact op met team verenigingsondersteuning, via verenigingen@ntfu.nl.