1 februari 2021

NTFU steunt tochtorganisatoren in coronatijd én daarna

 

NTFU steunt tochtorganisatoren in coronatijd én daarna

Als wielersportbond proberen we verenigingen en sporters zoveel als mogelijk te informeren, ondersteunen en adviseren over wat niet meer mag, maar nog wél kan. We blikken daarom kort terug op 2020 en zetten op een rij waar je als tochtorganisator in 2021 op kunt rekenen. Want ook dit jaar staan we weer voor je klaar. We willen via deze weg al onze tochtorganisatoren, verenigingen en leden bedanken voor hun inzet en flexibiliteit.

Pleiten voor uitzonderingspositie toertochten

Ook in 2021 blijven we ons inzetten voor toertochtorganisatoren en bekijken we de mogelijken binnen de maatregelen. De NTFU brengt daarom de wensen van toertochtorganisatoren, verenigingen en fietsers in bij sportkoepel NOC*NSF. Zij voeren namens de Nederlandse sport gesprekken met de overheid. De NTFU trekt op met buitensportbonden, zoals de Koninklijke Nederlandse Wandelbond (KNWB) en de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB). Per 1 juli 2020 werden evenementen onder strikte maatregelen weer toegestaan. Helaas werd in oktober 2020 deze toestemming ingetrokken. We focussen ons nu op de verruimingsmogelijkheden voor doorstroomevenementen zoals toertochten. Dit maken we inzichtelijk met een routekaart voor toer-, wandel- en skatetochten. Er wordt gewerkt aan een eerste concept van de routekaart. De kaart zal per fase de mogelijkheden en voorwaarden aangeven. Een dergelijke kaart wordt ook gemaakt voor wedstrijden in de openbare ruimte. Beide kaarten worden later samengevoegd en leggen we als één geheel voor aan NOC*NSF. Zij nemen de kaart mee in de overleggen met de overheid. 

Tegemoetkomingen voor tochtorganisatoren

We begrijpen dat je als tochtorganisator twijfels hebt of je tocht in 2021 wel door kan gaan. De NTFU komt daarom tochtorganisatoren tegemoet. In 2021 zetten we je tocht gratis op de toertochtenkalender op Fietssport.nl en in Fietssport Magazine. Normaliter betaal je hier € 25,- per aangemelde tocht voor, maar deze kosten vervallen in 2021. Dit geldt voor tochten die in 2021 plaatsvinden en al aangemeld zijn of nog aangemeld moeten worden. Neem je in 2021 een advertentie af in Fietssport Magazine, maar gaat je tocht niet door? Dan krijg je de gemaakte advertentiekosten terugbetaald. Je leest er hier meer over.

Tarieven worden voor NTFU-stichtingen niet verhoogd

In verband met de situatie rondom het coronavirus, wil de NTFU een gebaar maken richting haar verenigingen, stichtingen en leden door de tarieven niet te verhogen, ook niet met de inflatiecorrectie. Daarom blijven de tarieven in 2021 dus gelijk aan de tarieven van 2020.

Ondersteuning bij terugboeken inschrijfgelden

Organisaties die gebruik maken van de NTFU-inschrijfmodule kunnen bij het annuleren van hun tocht door de coronamaatregelen ondersteund worden in het terugboeken van inschrijfgelden aan deelnemers. Organisaties die hier gebruik van willen maken of vragen hebben kunnen zich richten tot team verenigingsondersteuning

Toertochtondersteuning

Verenigingen en toertochtorganisatoren ondersteunen en helpen is en blijft belangrijk, zeker in moeilijkere periodes. Zo wordt het team Verenigingsondersteuning bij de NTFU uitgebreid naar 3 personen. Vanaf 2021 staan voor jouw vereniging, stichting, onderhoudsgroep en vrijwilligers klaar:

Verenigingsfonds

In 2020 stelde de NTFU het Verenigingsfonds beschikbaar: een budget van € 30.000 om verenigingen te helpen bij het structureel opzetten en/of verbeteren van projecten voor ledenbehoud en -werving, jeugdactiviteiten of toertochtpromotie. Ook in 2021 kunnen verenigingen een aanvraag doen. Lees hier meer over het fonds. 

Lees hier wat de NTFU in 2021 doet voor verenigingen.

Waar kunnen we jouw organisatie in 2021 mee helpen?

Samen fietsen is sinds coronatijd anders dan anders. Dat zal in 2021 ook zo zijn. Als tochtorganisator heb je te maken met vraagstukken waar je eerder niet mee te maken had. Dan is het goed te weten dat je altijd bij de NTFU kan aankloppen, hoe groot of klein je vraag ook is. De NTFU denkt graag met je mee om beperkingen om te zetten in mogelijkheden. Mail je vraag naar Caroline Lit, via carolinelit@ntfu.nl. We maken daarna eventueel een telefonische afspraak om je goed op weg te helpen.

Wat deden we in 2020?

Toertochtenkalender in de zomer

Eind juni kregen we het bericht dat evenementen weer waren toegestaan per 1 juli 2020. We vroegen organisatoren die in juli of augustus een tocht konden organiseren, dit meteen bij ons te melden, waardoor we op 1 juli een goedgevulde kalender konden presenteren aan fietsers.

Toertochtenprotocol voor organisatoren

De Rijksoverheid stond evenementen toe vanaf 1 juli, mits deze voldeden aan de geldende maatregelen. We beseften dat het volgen van deze maatregelen een grote inspanning vroeg van toertochtorganisatoren. Daarom hielpen we zo goed als mogelijk bij de organisatie, door praktische richtlijnen te delen. Bekijk de NTFU Richtlijnen voor toertochten hier.

Drukte spreiden met Scan & Go, voorinschrijving en tijdvakken

Met Scan & Go, voorinschrijving en de indeling in tijdvakken konden organisatoren fietsers gespreid deel laten nemen aan de tocht. In dit artikel voor tochtorganisatoren zetten we alle tips om drukte te spreiden op een rij. In september introduceerden we de webapplicatie van Scan & Go, waardoor vrijwilligers de deelnemers ook met hun mobiel konden scannen. Zo konden deelnemers nóg sneller starten.

Deelnemers voorbereiden op hun tocht in coronatijd

Op Fietssport.nl bereidden we deelnemers voor op hun deelname aan een tocht in coronatijd. Schrijf je van te voren in, gebruik je Scan & Go-pas, start in het juiste tijdvak, gebruik je eigen bidon, volg de instructies op en houd rekening met andere verkeersdeelnemers waren punten die we meegaven aan fietsers.

Virtueel toertochten rijden met Bkool

In de zomer - hét moment om mooie toertochten te rijden - was de kalender helemaal leeg. Alle wielerwedstrijden en –toertochten tot 1 september waren afgelast. Om toch samen van de mooiste tochten te genieten, organiseerden we met virtueel fietsplatform Bkool de Fietssport League. Zo konden fietsers toch nog 5 toertochten rijden.