1 februari 2021

NTFU steunt verenigingen in coronatijd én daarna

 

NTFU steunt verenigingen in coronatijd én daarna

Als wielersportbond proberen we verenigingen en sporters zoveel als mogelijk te informeren, ondersteunen en adviseren over wat niet meer mag, maar nog wél kan. We blikken daarom kort terug op 2020 en zetten op een rij waar je als vereniging in 2021 op kunt rekenen. Want ook dit jaar staan we weer voor je klaar. We willen via deze weg al onze verenigingen, tochtorganisatoren en leden bedanken voor hun inzet en flexibiliteit.

Tarieven worden voor NTFU-verenigingen en hun leden niet verhoogd

In verband met de situatie rondom het coronavirus, wil de NTFU een gebaar maken richting haar leden en verenigingen door de tarieven niet te verhogen, ook niet met de inflatiecorrectie. Daarom blijven de tarieven in 2021 dus gelijk aan de tarieven van 2020.

Verenigingsondersteuning

Verenigingen ondersteunen en helpen is en blijft belangrijk, zeker in moeilijkere periodes. Zo wordt het team Verenigingsondersteuning bij de NTFU uitgebreid naar 3 personen. Vanaf 2021 staan voor jouw vereniging, stichting, onderhoudsgroep en vrijwilligers klaar:

Verenigingsfonds

In 2020 stelde de NTFU het Verenigingsfonds beschikbaar: een budget van € 30.000 om verenigingen te helpen bij het structureel opzetten en/of verbeteren van projecten voor ledenbehoud en -werving, jeugdactiviteiten of toertochtpromotie. Ook in 2021 kunnen verenigingen een aanvraag doen. Lees hier meer over het fonds. 

Verenigingen ondersteunen bij het opvangen en behouden van leden

Fietsen blijft onverminderd populair en elk jaar komen er nieuwe wielrenners en mountainbikers bij. We helpen verenigingen graag deze fietsers aan zich te binden. Dat doen we onder andere door verenigingen prominenter in beeld te brengen via ons platform Fietssport, we organiseren workshops, delen goede voorbeelden en stellen het Verenigingsfonds beschikbaar.

Lees hier wat de NTFU in 2021 doet voor toertochtorganisatoren

Waar kunnen we jouw vereniging in 2021 mee helpen?

Het verenigingsleven ziet er niet meer uit zoals het voor de coronatijd was. Dat zal begin 2021 ook zo zijn. Als bestuurslid heb je te maken met vraagstukken waar je eerder niet mee te maken had. Dan is het goed te weten dat je altijd bij de NTFU kan aankloppen, hoe groot of klein je vraag ook is. Het Team Verenigingsondersteuning denkt met je mee om beperkingen om te zetten in mogelijkheden. Mail je vraag naar verenigingen@ntfu.nl. We maken daarna eventueel een telefonische afspraak om je goed op weg te helpen.

Wat deden we in 2020

Coronamaatregelen vertalen naar wielersport specifieke adviezen

Sinds het begin van de coronaperiode volgen we de ontwikkelingen op de voet. We staan in nauw contact met NOC*NSF, die weer rechtstreeks contact heeft met het ministerie van VWS en het RIVM.  Na elke persconferentie vertaalden we zo snel als mogelijk de maatregelen naar specifieke adviezen voor wielersporters, verenigingen en toertochtorganisatoren.

Coronachecklist voor verenigingen

In maart was het meteen duidelijk: corona heeft veel gevolgen, ook voor wielerverenigingen. Daarom maakten we direct een checklist, met daarop alle aandachtspunten waar je aan moet denken. Bekijk de checklist hier.

Beginnende fietsers bereiken met Start2Bike

De coronaperiode leverde ook iets positiefs op: veel mensen begonnen door de beperkingen met wielrennen of mountainbiken. We zetten daarom een online campagne uit op sociale media om beginnende fietsers te werven voor Start2Bike. Ook de 55 deelnemende verenigingen zetten alles op alles om beginners te bereiken. Met succes: 700+ mensen namen in september deel aan Start2Bike-trainingen, uiteraard met veiligheidsmaatregelen. Een mooie kennismaking met de sport én de vereniging.

Verenigingen helpen bij ledenwerving en -behoud

We gaven beginnende fietsers een duwtje in de rug om kennis te maken bij een vereniging. Dat deden we door de clubpagina’s op Fietssport.nl/clubs te verbeteren. Via de button ‘Fiets een keer mee’ konden fietsers zich makkelijk aanmelden voor een kennismakingsrit. Met een online campagne op sociale media promootten we vervolgens het clublidmaatschap bij individuele fietsers.

Ledenmonitor voor NTFU-verenigingen

In oktober stelden we de ledenmonitor ter beschikking aan NTFU-verenigingen. Een ledenmonitor geeft je vereniging een beeld van de wensen en ideeën van de leden. Met de resultaten ga je gericht aan de slag met ledentevredenheid, -behoud en -werving. Wil jouw vereniging gebruikmaken van de ledenlijst? Neem contact op met Jos van Schijndel, via jvanschijndel@ntfu.nl.

Webinars voor verenigingen

We organiseerden gratis webinars en online trainingen voor verenigingen. Ook konden bestuursleden een online traject van 4 weken volgen. Doel: leden werven en behouden. In december organiseerden we voor bestuursleden nog de training Aanspreken op Gedrag. Een training die erg actueel en toepasbaar bleek te zijn in deze periode.

Kijk de webinars op je gemak terug:

Kansen in coronatijd uitlichten

Verenigingen gaven goed gehoor aan onze oproep om alternatieve clubactiviteiten in coronatijd te delen. Via de verenigingsnieuwsbrief en sociale media konden we andere verenigingen verder helpen. We zetten alle goede voorbeelden nog eens op een rij:

Vrijwilligers in het zonnetje zetten

Zonder vrijwilligers geen clubs, tochten en mooie MTB-routes. Daarom zetten we in december alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze sport in het zonnetje. Meer dan 2.000 vrijwilligers ontvingen een gepersonaliseerde videoboodschap van Anna van der Breggen of Bart Brentjens.

Digitaal regio-overleg

We konden niet fysiek met onze verenigingen praten. Daarom organiseerden we in het najaar digitale regio-overleggen en spraken alsnog met 57 verenigingen. Bestuursleden deelden nuttige tips, ideeën en ervaringen met elkaar uit over de (on)mogelijkheden in deze coronaperiode. Ook vond er in december apart digitaal overleg plaats voor onderhoudsgroepen van MTB-routes.