30 juli 2020

NTFU werkt aan landelijk classificatiesysteem voor MTB-routes

 

NTFU werkt aan landelijk classificatiesysteem voor MTB-routes

NTFU werkt samen met partijen aan een landelijk classificatiesysteem voor MTB-routes. Net zoals in skigebieden, geven de kleuren groen, blauw, rood en zwart straks de moeilijkheidsgraad van routes aan. Bebording langs de route informeert mountainbikers over het technisch niveau van de route. Naar verwachting gebruiken dit najaar de eerste routes het classificatiesysteem.

Mountainbiken in Nederland wordt steeds aantrekkelijker dankzij het groeiend MTB-routenetwerk en uitdagende routes. Er zijn meer singletracks en mountainbikers komen steeds vaker Technical Trail Features (TTF’s) tegen, zoals dirt-elementen, north shore en rock gardens. Door het classificatiesysteem kunnen mountainbikers straks inschatten of een route aansluit bij hun niveau. Groen is makkelijk, blauw gemiddeld, rood moeilijk en zwart zeer moeilijk. Het classificatiesysteem is alleen van toepassing voor mountainbikeroutes, niet voor bikeparks.

Nieuwe bordjes voor moeilijkheidsgraad

Mountainbikers kunnen straks voor vertrek een geschikte route kiezen, afhankelijk van hun niveau. Dat kan via de website van de route of op het informatiebord bij het startpunt. Onderweg geven nieuwe gekleurde bordjes langs de route de moeilijkheidsgraad aan. Een route heeft één kleur voor de moeilijkheidsgraad. Parallelle paden met een afwijkende moeilijkheidsgraad worden afzonderlijk uitgepijld met de betreffende kleur. Een route kan dus bijvoorbeeld de kleur blauw hebben, met rode en zwarte parallelle paden. 

Kleurcodering versus bewegwijzering

De nieuwe bordjes komen te hangen onder de bestaande bordjes met het internationale MTB-teken. Borden met dit teken – de driehoek en twee rondjes – zijn de bewegwijzering van de route. Minder technische rijders die goed op de kleurcodering en bewegwijzering letten, voorkomen dat ze onverwacht op een technisch zware route komen. Andersom geldt: de meer ervaren rijders die meer uitdagen willen, komen dit gegarandeerd tegen.

Eerste test na de zomer

Wielersportbond NTFU werkt samen met IMBA Europe, Tracks&Trails en de Expertgroep MTB aan de classificatie. Naar verwachting gebruiken dit najaar de eerste routes het classificatiesysteem. Een onafhankelijk beoordelaar zal tijdens een veldbezoek de moeilijkheidsgraad van de route bepalen. Welke richtlijnen hij of zij daarbij hanteert, bekijkt NTFU op dit moment met de betrokken partijen. Om de criteria en het beoordelingsformulier te testen, vindt er na de zomer een pilot plaats.

Update 27 oktober 2020

Het testen van het beoordelingsformulier heeft in september plaatsgevonden. Na een aantal aanpassingen, is het formulier door de expertgroep aan de NTFU voorgelegd met het advies het formulier te kunnen gebruiken. Een tweede pilot staat in de steigers om daadwerkelijk de moeilijkheidsgraadbordjes te gebruiken op de route die bij de vorige pilot beoordeeld is. Met deze praktijktest wil de NTFU ervaring opdoen met het systeem: hoe ervaren de MTB'ers het systeem en komt de beoordeling van de expertgroep overeen met de perceptie van de MTB'ers?

Geen verplichting

Verwachting is dat alle routes die gewaardeerd willen worden, binnen 2 jaar voorzien zijn van een classificatie. De nadruk ligt op ‘willen’, want de NTFU verplicht de classificatie niet. Een terreinbeherende organisatie kan het classificatiesysteem wél als voorwaarde opleggen. Om het voor mountainbikers zo duidelijk mogelijk te maken, streeft NTFU naar een landelijk systeem. Het is dus niet verstandig op eigen initiatief bordjes te laten maken of op te hangen. De kans bestaat dat er wordt afgeweken van de richtlijn en er verschillende type bordjes komen.

Verenigingen, onderhoudsgroepen en terreineigenaren die meer informatie willen over het classificatiesysteem nemen contact op met Eric Kuijt, MTB Belangenbehartiging namens de NTFU, via ekuijt@ntfu.nl.