21 juli 2020

TASO-regeling: tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

TASO-regeling: tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

Op 10 juli 2020 is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20 procent aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling).

De TASO-regeling is van toepassing op de doorlopende lasten, behalve huurlasten.

Voorwaarden

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20 procent aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan;
  • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
  • De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19;
  • Er is een totaalbedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en bedraagt:

Doorlopende lasten Tegemoetkoming (forfaitair)
€ 501 t/m € 1.500 € 1.500
€ 1.501 t/m € 2.500 € 2.500
€ 2.501 t/m € 3.999 € 3.500

 

Huurlasten

De TASO-regeling is van toepassing op de doorlopende lasten, behalve huurlasten. De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisaties i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni worden gecompenseerd via de gemeenten. De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in gesprek over de precieze vormgeving van de huurcompensatieregeling. Hierbij staat centraal dat het voor de gemeenten een eenvoudige regeling wordt, ondanks de zeer grote diversiteit aan lokale situaties. Gestreefd wordt om voor 1 augustus meer informatie te kunnen verstrekken over de voorwaarden van de regeling en de verdere planning. 

Aanvragen

De regeling kan vanaf 1 september aangevraagd worden via de website van de overheid.

Meer informatie

Meer informatie over de TASO-regeling vind je via de publicatie in de Staatscourant. Heb je vragen over de TASO? Neem dan contact op met het ministerie VWS, door te bellen naar 070-3405566 (optie 1 en daarna optie 5). Of stuur een e-mail naar taso@minvws.nl.