18 september 2020

TASO-regeling: tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

TASO-regeling: tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

Op 10 juli 2020 is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20 procent aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling).

De TASO-regeling helpt je organisatie bij het betalen van de vaste lasten met een eenmalige vergoeding van maximaal 7.000 euro: maximaal 3.500 euro voor de periode van 1 maart tot 1 juni en maximaal 3.500 euro voor 1 juni tot 1 september. 

Bekijk hier het filmpje over de TASO.

Voorwaarden

 • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan;
 • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
 • De organisatie heeft, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangen;
 • Er is een totaalbedrag van 44,5 miljoen euro beschikbaar. Komen er meer aanvragen binnen, dan wordt er geloot.

Hoogte tegemoetkoming

Je kunt voor 2 perioden subsidie aanvragen: 1 maart tot en met 31 mei 2020 en 1 juni tot en met 31 augustus 2020. De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager en bedraagt:

Doorlopende lasten Tegemoetkoming (forfaitair)
€ 501 t/m € 1.500 € 1.500
€ 1.501 t/m € 2.500 € 2.500
€ 2.501 t/m € 3.999 € 3.500

 

De TASO-vergoeding aanvragen

Van dinsdag 22 september tot en met zondag 11 oktober 2020 kun je een aanvraag indienen. Dat doe je via dit online formulier. Houd daarbij de volgende gegevens bij de hand:

 • Je KvK-nummer.
 • Een volmacht als je niet tekenbevoegd bent conform KvK.
 • Een digitale kopie van een bankafschrift (niet ouder dan drie maanden). Alleen het IBAN, de datum en de tenaamstelling moeten zichtbaar zijn. Maak de andere gegevens onleesbaar. Een printscreen vanuit internetbankieren wordt ook geaccepteerd.
 • De hoogte van de doorlopende lasten in periode 1.
 • De hoogte van de doorlopende lasten in periode 2.

Heb je vragen over de TASO? Neem dan contact op met het ministerie VWS, door te bellen naar 070-3405566 (optie 1 en daarna optie 5). Of stuur een e-mail naar taso@minvws.nl.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

De TASO-regeling geldt niet voor huurlasten, hiervoor is een aparte regeling, de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS). Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling verhuurders sportaccommodaties hierop neer:  

 • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19; 
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020; 
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel. 

Heeft jouw vereniging of organisatie over de periode 1 maart tot en met 1 juni wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs jeverhuurder dan op deze regeling. Aanvragen kan via dit online formulier en is mogelijk van 15 september tot en met 14 oktober 2020. Meer over de TVS lees je hier.