21 juni 2020

NTFU leidt BOA-fietsinstructeurs op

 

NTFU leidt BOA-fietsinstructeurs op

Zeven trainers van BOAtrainer.nl zijn via wielersportbond NTFU opgeleid tot MTB-instructeur. Met het instructeursdiploma op zak, zijn de trainers gecertificeerd om BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) te trainen op fietsvaardigheden. De trainers zijn opgeleid om onder andere valoefeningen, bochtentraining en technieken om obstakels te nemen, aan BOA’s over te dragen. Zo krijgen BOA’s een betere fietsbeheersing, zodat zij ze veiliger hun werk op de fiets kunnen doen.

BOA’s werken voor gemeenten, inspectiediensten en organisaties zoals de NS en Staatsbosbeheer. In bijvoorbeeld winkelcentra, parken en natuurgebieden controleren ze of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals fout parkeren of milieuregels overtreden. In recreatiegebieden controleren ze op het MTB-vignet en spreken ze recreanten zoals wandelaars, hardlopers, fietsers en ruiters aan op gedrag. Goede fietsvaardigheden, zoals balans op de fiets, snel kunnen schakelen, versneld af- en opstappen, noodstop en afschermen zijn behendigheden waar deze BOA’s tijdens hun werk mee te maken krijgen. 

BOAtrainer.nl en NTFU bundelen krachten

Met het instructeursdiploma van de NTFU op zak, zijn de 7 trainers van BOAtrainer.nl gecertificeerd om BOA’s te trainen op fietsvaardigheden. BOAtrainer.nl is de initiatiefnemer van de speciale opleiding voor BOA-instructeurs. “BOA’s die over goede fietsvaardigheden beschikken, zitten een stuk zelfverzekerder op de fiets. Dat maakt dat ze hun werk veiliger en beter uitvoeren”, aldus BOAtrainer.nl. Daarom zocht het opleidingsinstituut een opleidingspartner met expertise op het gebied van fietsvaardigheidstraining. Het bedrijf benaderde wielersportbond NTFU met de wens om eigen instructeurs op te leiden en het verzoek of NTFU de trainingen kon verzorgen. Beide partijen werken samen, zodat de inhoud van het trainingsprogramma aansluit bij de specifieke situaties waar BOA’s mee te maken krijgen. 

BOA’s die over goede fietsvaardigheden beschikken, zitten een stuk zelfverzekerder op de fiets. Dat maakt dat ze hun werk veiliger en beter uitvoeren

Meer goed getrainde BOA’s de weg op

De 7 trainers volgden op 19 en 20 juni onder leiding van NTFU-opleider Nils te Beest de speciale instructeursopleiding. BOAtrainer.nl stelde de wielerbaan in Arkel ter beschikking. “Tijdens de training leerde ik vooral hoe je de technieken gefaseerd aanleert aan cursisten”, aldus één van de trainers. Met het instructeursdiploma op zak, gaan de 7 trainers via BOAtrainer.nl zelfstandig BOA’s trainen om veilig en met een zelfverzekerd gevoel op de fiets hun werk uit te kunnen voeren.