25 mei 2020

Warm welkom voor nieuwe leden bij FTC Smallingerland

Warm welkom voor nieuwe leden bij FTC Smallingerland

Dit artikel is geschreven vóór de coronamaatregelen.

Ieder nieuw lid dat zich bij FTC Smallingerland aanmeldt, wordt verwelkomd met een persoonlijk bezoek en een goodybag. Deze goede start zorgt ervoor dat nieuwelingen zich snel thuis voelen bij de club.

Persoonlijke betrokkenheid is een belangrijke pijler voor FietsTourClub Smallingerland. Zodra een nieuw lid zich aanmeldt bij de club in Drachten, brengt een van de bestuursleden een bezoek aan huis. “Het is de uitgelezen manier om nieuwe leden te leren kennen en zijn of haar behoeften in kaart te brengen”, stelt Thea Dellepoort, voorzitter van FTC Smallingerland. “Waar gaat de belangstelling naar uit? Komt het lid om ‘gezellig’ in groepsverband te fietsen of wil diegene alleen lid zijn en zo op de hoogte blijven van clubritten en toertochten? Is er ook interesse voor vrijwilligerstaken? Daarnaast nemen we de trainingsmogelijkheden door en leggen we uit hoe de groepsindeling werkt.”

Goodybag

Onderdeel van het welkomstbezoek is de overhandiging van een goodybag. Daarin zit een bidon, buff, kettingchecker en informatieboekje plus folder over de vereniging. “Een aantal van deze cadeautjes kregen we via onze eigen leden aangeboden. Het clubboekje laten we jaarlijks opnieuw drukken en bevat informatie over het doel van de fietsclub, de gedragsregels en commando’s die we hanteren tijdens het fietsen, welke clubritten en toertochten we aanbieden, het financieel jaarverslag, verslagen van onze fietsweekenden en de gegevens van het bestuur”, somt Thea op. “We willen een beeld geven van wat we doen en wie we zijn.”

De aandacht die het bestuur in haar leden stopt, werpt zijn vruchten af. Het verloop van leden is klein

Opstartmaand

Onder ‘normale omstandigheden’ staat de maand maart bij FTC Smallingerland in het teken van opstarten en wennen aan het fietsen in een groep. “Zowel met beginners als gevorderden nemen we de basisprincipes door. Van de snelheid waarmee we door een dorp fietsen tot de commando’s die we onderweg gebruiken en hoe het wisselen en ritsen werkt”, legt Thea uit. “Mensen die zich niet aan die richtlijnen houden, spreken we daarop aan. We willen duidelijkheid creëren, maar wel in goede harmonie.”

Goed contact

Wanneer een nieuw lid voor het eerst met een groep meefietst, wordt daar aan het begin van de training bij stilgestaan. “We heten de persoon hartelijk welkom en stellen hem/haar voor aan de rest. Komt een lid na een paar keer niet meer opdagen, dan nemen we altijd even contact op om te kijken wat er aan de hand is”, merkt Thea op. “Ook wanneer iemand ziek of geblesseerd is, sturen we een kaartje om diegene een hart onder de riem te steken.”

Aanmeldsysteem voor trainingen

Om de leden te bieden waar behoefte aan is, werkt FTC Smallingerland met een online agenda waar leden zich kunnen inschrijven voor een training. “Op basis van de aanmeldingen delen we groepen in op niveau. Twee dagen van tevoren hebben we een goede indicatie van wie er mee fietst en wie de rol van Wegkapitein op zich kan en wil nemen”, vertelt Thea. “De richtlijn is maximaal 10 tot 12 personen in een groep, maar soms komt het voor dat we vanwege het niveau de groep niet op die manier kunnen opdelen. Dan rijden er 14 tot 16 personen in een groep. De langzaamste is altijd leidend.” 

Weinig verloop in het aantal leden

De aandacht die het bestuur in haar leden stopt, werpt zijn vruchten af. Het verloop van leden is klein. “Gemiddeld zeggen er zo’n 10 tot 15 leden per jaar hun lidmaatschap op wegens blessures, verhuizing of ouderdom”, laat Thea weten. “Maar ieder jaar komen er ook ongeveer hetzelfde aantal bij. Het ledenaantal blijft daardoor al jaren rond de 220 hangen.”

6x tips om leden op de club welkom te heten

Wil jouw club ook aan de slag om nieuwe leden welkom te heten? Met deze 6 tips kun je direct aan de slag. Heb je nog vragen over ledenbehoud of ledenwerving? Neem dan contact op met Martine van de Veen (mvandeveen@ntfu.nl) of Michelle Vaessen (mvaessen@ntfu.nl).