31 januari 2020

Alle leden van FC de Wielen volgen cursus Wegkapitein

 

Alle leden van FC de Wielen volgen cursus Wegkapitein

Om veilig en goed georganiseerd als groep te fietsen, maak je met elkaar afspraken over gedrag en communicatie. Om hier eenheid in te creëren, besluit FC de Wielen al haar leden te motiveren de cursus tot Wegkapitein te volgen.

“Door als groep de cursus Wegkapitein te volgen, creëer je een algemeen besef rondom veiligheid en de consequenties van het fietsen in een groep”, legt Arjan Rens, voorzitter van FC de Wielen uit. “Net als het respecteren van de verkeersregels, moeten gedragsregels geen onderwerp van discussie zijn.”

Veiligheid bovenaan de agenda

Het besluit van het bestuur om alle leden tot wegkapitein op te leiden, is vooral een voorzorgsmaatregel. “Het thema veiligheid staat elke vergadering op de agenda en daarbij kijken we continu hoe het beter kan”, laat Arjan weten. “Onder leden heerste voorheen het motto ‘zolang er niets gebeurd, is het goed’. Maar voor je het weet, maak je een lelijke val en zit je lange tijd thuis. Zover willen we het niet laten komen.”

Leden begrijpen dat het volgen van de cursus Wegkapitein in het belang van hun eigen veiligheid is

Bovendien, de vereniging groeit en daarmee ook de behoefte aan meerdere wegkapiteins per groep. “Het is fijn als meerdere mensen binnen de vereniging deze rol op kunnen pakken”, stelt Arjan. “Niet iedereen voelt zich geroepen om daadwerkelijk de rol van Wegkapitein op zich te nemen, maar dat hoeft ook niet. Er zijn genoeg leden die dat wel willen.”

Motiveren of verplichten

De helft van het aantal leden heeft de cursus tot Wegkapitein succesvol afgerond. “Deze cursus verplicht stellen is natuurlijk lastig, maar we motiveren onze leden om de cursus tot Wegkapitein te volgen en merken dat er eigenlijk geen weerstand is”, vertelt Arjan. “Als vereniging betalen we de cursus voor onze leden, omdat we dit nou eenmaal belangrijk vinden.”

Om draagvlak te creëren, is het volgens Arjan belangrijk dat leden zelf de noodzaak inzien. “Zet het onderwerp op de agenda en maak het bespreekbaar. In plaats van maatregelen afdwingen, werkt het vaak beter als je laat zien welke voordelen bepaalde veranderingen hebben. Doordat leden begrijpen dat het volgen van de cursus Wegkapitein in het belang van hun eigen veiligheid is, accepteren ze dat wij dit van hen vragen.”

Ook de cursus Wegkapitein volgen?

De cursus tot wegkapitein duurt één dag en vindt plaats bij jouw vereniging. De opleiding wordt gegeven aan 10 tot 14 personen. Wil je meer weten? Lees dan hier verder of neem contact op met Geert Lantink, via opleidingen@ntfu.nl of 0318-581300.