29 juli 2019

Handbikers welkom bij TC Waalwijk

Handbikers welkom bij TC Waalwijk

In verenigingsverband fietsen is voor handbikers niet altijd vanzelfsprekend. Fietsroutes die niet geschikt zijn of snelheden die te hoog liggen, weerhouden hen ervan mee te fietsen in een reguliere groep. Toerclub Waalwijk heeft daarom een aparte handbikegroep opgezet.

Het initiatief voor de handbikegroep komt vanuit een handbiker. “Een deelneemster aan de Langstraat Klassieker (toertocht die door TC Waalwijk georganiseerd wordt, red.) benaderde onze vereniging of we een afdeling voor handbikers konden opzetten”, herinnert Harry Beniers, secretaris bij TC Waalwijk, zich. “Haar belangrijkste motief was dat zij graag samen met anderen wilde fietsen. We zijn met haar in gesprek gegaan om te kijken naar haar wensen en de mogelijkheden die wij haar konden bieden.”

Aan de slag

Het balletje ging al snel rollen en de dame die het idee opperde, werd een actieve spin in het web. “Ze deed een oproep om meer geïnteresseerden te vinden, waardoor we uiteindelijk vier handbikers bij elkaar verzamelden”, vertelt Harry. “Het vinden van de doelgroep is voor ons een uitdaging, maar het scheelt dat de initiatiefneemster zich actief inzet om dit project in goede banen te leiden.”

Daarnaast krijgt TC Waalwijk steun van de gemeente. “De gemeente verzorgt het promotiemateriaal, zoals het drukken van flyers en posters om dit project meer bekendheid te geven. Zelf promoten wij dit initiatief via onze Facebook-pagina.”

Minimale aanpassingen

Het uitstippelen van nieuwe, geschikte fietsroutes voor handbikers was de grootste uitdaging voor TC Waalwijk. “De standaardroutes van 80 tot 120 kilometer zijn voor de meeste handbikers zonder rustpauze niet te volbrengen. Daarom hebben een aantal routes ontwikkeld tussen de 35 en 65 kilometer”, vertelt Harry. “Belangrijk was ook dat de startplaats over een invalidetoilet zou beschikken en de fietsroutes geen obstakels bevatten. Met een handbike is het bijvoorbeeld lastig om tussen hekjes door te manoeuvreren.”

We hebben obstakelvrije routes ontwikkeld met een aangepaste afstand, tussen de 35 en 65 kilometer

Verschillende snelheden

De handbikers fietsen niet met de reguliere groepen mee, maar rijden in een aparte groep. “De snelheid van beide groepen komt niet overeen, dus dat zou gevaarlijk worden”, legt Harry uit. “Door activiteiten buiten het fietsen te organiseren, proberen wij de handbikers toch zoveel mogelijk bij de vereniging te betrekken.”

Initiatief in ontwikkeling

Om de handbikers tegemoet te komen, heeft TC Waalwijk aangeboden de kosten van het NTFU-lidmaatschap het eerste jaar te vergoeden. “Het gaat om een pilot, dus wij willen de handbikers niet op kosten jagen”, legt Harry uit. Ondertussen denkt TC Waalwijk al wel na over mogelijkheden om dit initiatief verder te ontwikkelen. “In de toekomst hopen we via Wheels2Sport geïnteresseerden een handbike te kunnen laten lenen voor een half jaar, zodat het voor hen laagdrempeliger wordt om zich bij de vereniging aan te sluiten.”