30 april 2019

Minister wil fietsen over Afsluitdijk op vier zondagen mogelijk maken

Minister wil fietsen over Afsluitdijk op vier zondagen mogelijk maken

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stelt voor om de Afsluitdijk dit seizoen vier zondagen te openen voor fietsers en voetgangers. Dat heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Op welke zondagen het precies mogelijk is om straks een rondje IJsselmeer te fietsen, is nog niet bekend. Woensdag 1 mei bespreken de NTFU, de Fietsersbond, Fietsplatform en Wandelnet de mogelijkheden met Rijkswaterstaat.

In de brief schrijft minister Van Nieuwenhuizen:

Met een set van aanvullende maatregelen zoals verkeersbegeleiders bij de werkzaamheden, extra afscherming van het bouwterrein en het wegverkeer bij de bruggen bij Den Oever tijdelijk over één weghelft te laten rijden, is het mogelijk om de dijk in 2019 vier zondagen open te stellen voor fietsers. Afhankelijk van werkzaamheden en in afstemming met fietsersbonden zal bepaald worden welke zondagen hiervoor het meest geschikt zijn. Ik heb gekozen voor zondagen omdat dan de verwachte impact voor het wegverkeer het minst is. Voor 2020 en 2021 lijken de mogelijkheden voor openstelling beperkt maar zal ik te zijner tijd bezien of zich hier ook kansen voordoen om fietsers en wandelaars incidenteel veilig van de dijk gebruik te laten maken.

Ruime openstelling voor fietsers

De NTFU, Fietsersbond, Fietsplatform en Wandelnet zijn positief over de tijdelijke openstelling, maar blijven gezamenlijk aandringen op een zo ruim mogelijke openstelling. De NTFU heeft bijvoorbeeld verzocht om de Afsluitdijk open te stellen voor het populaire rondje IJsselmeer en de evenementen die over de Afsluitdijk gaan.

Documenten