Home

Algemene voorwaarden opleiding

Inschrijving, Toelatingsprocedure en Algemene Voorwaarden

Inschrijvingsprocedure

De inschrijving is bij publicatie van data en locaties op de website van de NTFU geopend en sluit zeven dagen voor aanvang van de opleiding. Belangstellenden kunnen zich digitaal inschrijven via de website van de NTFU.

Toelatingsprocedure

Inschrijven voor een opleiding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Alleen volledig inschrijvingen orden, na betaling, geplaatst in de opleiding. Indien het maximaal aantal beschikbare plaatsen voor een opleiding is behaald, sluit de inschrijving voor de opleiding.
Bij opleidingen die binnen een vereniging worden georganiseerd, worden cursisten aangedragen door de vereniging.

Toelating

 • Bij aanvang van de opleiding dien je lid te zijn van de NTFU (verenigingslid of individueel lid).
 • Er geldt een minimum leeftijdseis van 16 jaar op de eerste praktijkdag van de opleiding.
 • Tijdens de praktijklessen van de sporttechnische kaderopleidingen dient de cursist een correcte* trainingsoutfit en een goedgekeurde helm* (minder dan 5 jaar oud) te dragen. Tevens beschikt de cursist over een in goede staat verkerende en goed functionerende mountainbike dan wel racefiets* (*ter beoordeling van de docent).
 • Bij inschrijving dient de cursist te beschikken over een praktijksituatie waarbij de opdrachten behorend bij de opleiding uitgevoerd kunnen worden. Een goede praktijksituatie is een vereniging waarbij wekelijks aan 10 fietsers lesgegeven kan worden.
 • Bij inschrijving is de cursist zelf verantwoordelijk voor een praktijkbegeleider die feedback geeft op de uit te voeren opdrachten. Dit kan zijn:
  • Een opgeleide praktijkbegeleider bij de vereniging.
  • Een instructeur met een hoger niveau opleiding bij de vereniging.
  • Medecursist die de les bijwoont en de cursist feedback geeft
  • Een ingehuurde praktijkbegeleider via de NTFU (hier zijn kosten aan verbonden).

Betaling

 • Na aanmelding en betaling van het cursusgeld ontvang je en bevestiging van inschrijving.
 • Na aanmelding en betaling ontvang je toegang tot de elektronische leeromgeving van de betreffende opleiding.
 • Het annuleren van je inschrijving dient schriftelijk plaats te vinden een dag voor aanvang van de eerste praktijkdag.
 • Nadat de eerste praktijkdag heeft plaatsgevonden, worden geen cursusgelden terugbetaald.
 • Aan de herkansing van een Proeve van Bekwaamheid (PvB) zijn extra kosten verbonden.
 • Indien een cursist één of meerdere dagen niet aanwezig kan zijn, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
 • De cursist kan de opleiding niet afronden wanneer er meer dan twee praktijkdagen niet gevolgd zijn. Wanneer er één praktijkdag niet gevolgd kan worden, kan de cursist deze (indien beschikbaar) volgen op een andere locatie of kiezen voor een vervangende opdracht . Bij afwezigheid van twee of meer praktijkdagen dient de cursist zich opnieuw in te schrijven voor de opleiding en is dan ook het cursusgeld verschuldigd voor de nieuwe opleiding.

Verenigingen

 • Als de opleiding wordt georganiseerd in opdracht van een vereniging is er een minimale deelname van acht cursisten.
 • De vereniging ontvangt na de eerste praktijkdag de factuur van de NTFU voor het aantal ingeschreven deelnemers aan de opleiding met een minimum van acht deelnemers.
 • De vereniging of de cursist moet zelf zorgen voor een situatie waarin de opdrachten behorende bij de opleiding uitgevoerd kunnen worden. Een goede praktijksituatie is een vereniging waarbij wekelijks aan 10 fietsers les gegeven kan worden.
 • De vereniging of de cursist moet zelf zorgen voor een praktijkbegeleider die feedback geeft op de uit te voeren opdrachten. Dit kan zijn:
  • Een opgeleide praktijkbegeleider bij de vereniging.
  • Een instructeur met een hoger niveau opleiding bij de vereniging.
  • Een groep medecursisten die bij elkaar de lessen bekijkt en feedback geeft.
  • Een ingehuurde praktijkbegeleider via de NTFU (hier zijn kosten aan verbonden).
 • In het geval van (co)financiering door middel van gelden uit het Sportakkoord is bij het niet toekennen van een financiering door de gemeente of sportkoepel NOC*NSF de vereniging verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

Algemene voorwaarden

 • Bij inschrijving ga je akkoord met het Privacy statement van de NTFU. De organisatie heeft het recht een cursus, waarvoor te weinig aanmeldingen (minder dan 8) zijn, te annuleren. Ingeschreven cursisten ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. Wanneer een cursist is aangemeld voor de opleiding Verenigingsinstructeur (niveau 3 KSS) volgt na aanmelding een intakegesprek. Hierin wordt bepaald of de cursist geschikt is voor de opleiding. Dit is ter beoordeling aan de docent. Als een cursist geen toegang krijgt tot de opleiding ontvangt de cursist het cursusgeld retour minus € 50,- administratiekosten.


Neem bij vragen contact op met de NTFU: opleidingen@ntfu.nl.