Verzekeringen voor clubs

Aansprakelijkheid bestuurders

Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders

Via de NTFU kun je een voordelige bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor € 91,- per jaar. Deze verzekering is niet verplicht voor verenigingen, maar voor bestuurders is het een prettig idee dat ze op deze manier niet met hun privévermogen aansprakelijk zijn. We raden het dan ook aan deze verzekering af te sluiten. Via dit aanvraagformulier kun je de verzekering afsluiten.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

In sommige gevallen kunnen bestuurders op hun privévermogen worden aangesproken voor fouten en/of nalatigheden. Zelfs fouten en/of nalatigheden van medebestuurders kunnen inbreuk maken op je privévermogen. In verband met je toezichthoudende taak kun je namelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer ben ik aansprakelijk?

Je kunt aansprakelijk gesteld worden wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur. In de wet wordt deze term niet exact gedefinieerd, maar het verwaarlozen van de boekhouding of het niet voldoen aan gestelde eisen als je subsidie ontvangt zijn enkele voorbeelden van onbehoorlijk bestuur.

Schade melden?

Wil je schade indienen? Neem dan contact op met onze verzekeraar Meijers via info@meijers.nl.

Documenten