Bestuurlijke opleidingen

Ledenwerving

Cursus ledenwerving

Je herkent ’t vast wel: je vereniging wil nieuwe leden werven en daarvoor organiseer je in je enthousiasme allerlei originele PR-acties. Maar heb je goed nagedacht wat eigenlijk je doelgroep is? Wat zoekt deze doelgroep in de fietssport en in een fietsvereniging? En op welke momenten, via welke communicatiekanalen en met welke argumenten en foto’s bereik je je doelgroep?

Vraaggericht denken

Om op deze vragen in te spelen organiseren we een cursus voor bestuurders. In twee avonden leer je anders nadenken over ledenwerving, waarbij je potentiële leden vraaggericht in plaats van aanbodgericht benadert. Uiteraard worden er veel praktische tips uitgewisseld, maar we zullen je voornamelijk inspireren om bewuster in te spelen op de behoeften van de doelgroep. Daarnaast word je tijdens de cursus actief aan het werk gezet.

Waar en wanneer?

Beide avonden starten om 19.00 uur en duren tot uiterlijk 22.00 uur. Je bent van harte welkom om mee te doen! Om de cursus zo effectief mogelijk te laten verlopen stellen we wel twee voorwaarden:

  • Het is de bedoeling dat per vereniging twee bestuursleden aan de cursus meedoen;
  • Als jullie vereniging is ingeschreven verwachten we dat jullie bij beide bijeenkomsten aanwezig zijn.

Wil jij deze workshop graag volgen maar staat hij momenteel niet bij jou in de buurt gepland? Stuur dan een mail naar Martine van de Veen via mvandeveen@ntfu.nl, zij kan dan kijken of we de workshop bij jullie (in de buurt) kunnen organiseren!

Aanmelden voor de workshop

Er zijn op dit moment geen workshops.