Besturen met een visie

Fantaseer je ook wel eens over de toekomst van jullie vereniging? Over de plannen die je hebt en de manier waarop je die plannen wilt realiseren? Of leef je vooral bij de dag en weet je eigenlijk niet zo goed wat de komende maanden of jaren op jullie pad komt? Volg Besturen met een Visie en weet na drie avonden waar jullie als club naartoe willen groeien.

Vraagstukken binnen het bestuur

Onvoldoende vrijwilligers, terugloop in ledental, onvoldoende financiële middelen, gebrek aan structuur, geen opvolging. Het zijn enkele voorbeelden van vraagstukken waar verenigingsbestuurders mee worstelen en waar jij wellicht ook tegenaan loopt.

Stip op de horizon

Voor verenigingsbestuurders die het leuk vinden om daar over na te denken, biedt de NTFU het traject Besturen met een Visie aan. Gedurende dit traject ontwikkel je een heldere visie voor je vereniging en geef je antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is onze stip op de horizon?
  • Wat willen we binnen een aantal jaar bereiken met de vereniging?
  • Wie en wat hebben we daarvoor nodig?
  • Welke concrete acties gaan we in gang zetten?

Je krijgt na iedere bijeenkomst huiswerkopdrachten. Hierdoor worden de plannen direct in de praktijk gebracht en begint het bouwen aan de vereniging al bij de eerste bijeenkomst. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en advisering bij knelpunten. Het traject neemt drie avonden in beslag.

Voorwaarden

Jullie zijn van harte welkom om mee te doen! Om de cursus zo effectief mogelijk te laten verlopen, stellen we wel twee voorwaarden:

  • Het is de bedoeling dat per vereniging minimaal twee bestuursleden aan de cursus meedoen.
  • Als jullie vereniging zich inschrijft, verwachten we ook dat alle drie de bijeenkomsten worden bezocht

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van dit traject. Bij afmelding binnen een week voor aanvang of tijdens het traject, moeten wij helaas een bedrag van € 150,- in rekening brengen.

Aanmelden voor de workshop

Er zijn op dit moment geen workshops.