Alle thema's

Mountainbike

Mountainbikeroutes

Nederland telt ruim 330.000 mountainbikers, meer dan 180 officiële MTB-routes en ongeveer 2.750 vrijwilligers die samen meer dan 105.500 uur per jaar aan deze routes werken. De NTFU behartigt de belangen van mountainbikers en zet zich in voor kwaliteit en veiligheid binnen de mountainbikesport.

Aanleg van routes

De aanleg van nieuwe mountainbikeroutes is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Vooral nieuwe smalle paden, specifiek gebouwd voor mountainbikers, zijn populair. Voor het aanleggen en onderhouden van deze singletracks is de betrokkenheid van clubs en onderhoudsgroepen, in de vorm van vrijwilligerswerk, enorm belangrijk. Door decentralisatie van natuurbeleid en bezuinigingen op beheerbudget hebben terreinbeheerders namelijk minder financiële middelen om MTB-routes mogelijk te maken.

De NTFU ondersteunt verenigingen en stichtingen bij de aanleg en het onderhoud van mountainbikeroutes. Lees meer over het proces, kosten voor aanleg en onderhoud, standaard bebording én onderhouden van MTB-routes.