Alle thema's

Ledenbehoud

Waarom zijn jullie leden lid?

Ledenbehoud is voor veel verenigingen een belangrijk thema. Je wilt graag je ledental op peil houden. Dan kun je denken aan ledenwerving als oplossing, maar het bestaansrecht van je club is ook sterk afhankelijk van je inspanningen om leden te behouden. Clubs die niet in staat zijn leden te behouden, zien het positieve resultaat van ledenwerving immers snel in rook opgaan. Gelukkig kun je zelf veel doen om leden te behouden.

Stel je huidige leden centraal

Bij ledenbehoud stel je je huidige leden centraal. Je wilt weten waarom ze lid zijn, wat ze van de club verwachten en probeert met je aanbod daarop in te spelen. Dat betekent dat je vooral op de club zelf je aandacht richt en vragen stelt als: wat voor club willen we zijn, voor welke doelgroepen willen we iets te bieden hebben?

Kijk hoe je vereniging op dit moment in elkaar steekt

Kijk als eerste stap eens naar hoe de club op dit moment in elkaar steekt. Breng de samenstelling van je ledenbestand in kaart en kijk in hoeverre die aansluit bij jullie ambitie als club. Welk conclusies  kun je uit deze analyse trekken?