Alle thema's

Communicatie

Communicatie

Zonder communicatie zou je vereniging niet bestaan, want hoe werf je anders je nieuwe leden? En hoe hebben leden dan contact met elkaar. Communicatie binnen je club én richting de buitenwereld is dus erg belangrijk!

Communicatiematrix

Om een goed overzicht te krijgen voor welke kanalen jullie als vereniging kiezen én welke informatie je per kanaal deelt kun je een communicatiematrix maken. Zet op een rijtje welke communicatiekanalen je wil inzetten. Beschrijf daarnaast welke doelgroepen je met ieder kanaal wil bereiken (bijvoorbeeld: ‘potentiele nieuwe leden’). Zet vervolgens erachter welke inhoud hier centraal staat (bijvoorbeeld: ‘de Start2Bike-trainingen’), met welke frequentie er gecommuniceerd zou moeten worden (bijvoorbeeld: ‘wekelijks’) en welke vaardigheden ervoor nodig zijn. Denk bij dit laatste aan het maken van foto’s of filmpjes, het aantrekkelijk kunnen schrijven, dagelijkse check op reacties/vragen, et cetera.

Wie wordt er verantwoordelijk?

Als helder is welke communicatiekanalen op welke wijze ingezet gaan worden, bespreek dan wie waar verantwoordelijk voor wordt. Als je besluit een Facebookpagina aan te maken, wie gaat die dan bijhouden? Hoe zorg je ervoor dat er een netwerk rondom de pagina wordt opgebouwd? Wie beantwoordt vragen? Je kunt leden verantwoordelijk maken voor het beheren van bepaalde communicatiekanalen, maar schets als bestuur wel het kader waarbinnen iemand kan werken.