Beleid

Privacy

Privacy

De NTFU wil sportclubs graag helpen bij het voldoen aan de nieuwe AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die met ingang van 25 mei 2018 geldt voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Ook sportverenigingen verwerken persoonsgegevens en zijn dus verplicht om te voldoen aan de eisen van de AVG. 

Verdiepen

Om meer te weten te komen over de AVG-wetgeving, de achtergrond van deze wet en de consequenties ervan voor jullie en ons hebben we een serie artikelen gepubliceerd die je hieronder terug kunt lezen. Omdat privacy een thema is dat nu en in de toekomst aandacht vraagt van jullie verenigingsbestuur is het aan te bevelen om een van je bestuursleden te vragen dit thema in zijn/haar takenpakket op te nemen.

Verwerkersovereenkomst

Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verzamelt en deelt met andere organisaties ben je verplicht om hier afspraken over te maken. Denk aan het beveiligingsniveau dat je verwacht van deze organisatie en de geheimhouding die je van hen eist. Omdat jullie als vereniging ook persoonsgegevens delen met de NTFU hebben we een verwerkersovereenkomst opgesteld. Meer informatie over deze overeenkomst kun je aanvragen bij Martine van de Veen via mvandeveen@ntfu.nl.

Juridisch advies

Privacywetgeving is geen dagelijkse kost voor een verenigingsbestuurder. Mocht je, ondanks de AVG-tool en de informatie op onze site, vragen hebben die je graag aan een jurist wilt voorleggen, maak dan gebruik van de mogelijkheid om je vraag in te dienen bij DAS voor de Sport. De NTFU heeft sinds 2018 een samenwerking met DAS waardoor jullie gratis advies in kunnen winnen voor eerstelijns vragen. Lees meer over DAS voor de Sport.