E-bikes en speedpedelecs

 

E-bikes en speedpedelecs

E-bikes hebben het fietslandschap in de afgelopen jaren veranderd. Mensen kunnen tot op latere leeftijd blijven fietsen, leggen grotere afstanden af en de drempel om met de fiets naar het werk te gaan wordt verlaagd. De NTFU vindt dit positieve ontwikkelingen. 

De opkomst van e-bikes brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Nieuwe wet- en regelgeving voor speedpedelecs is in juli 2017 geïntroduceerd. Voor hen gelden dezelfde regels als voor een bromfiets: bij ontbreken van een fiets/bromfietspad moeten zij op de weg rijden. De NTFU volgt deze ontwikkelingen met extra interesse in het kader van de discussie of wielrenners ook op de rijbaan moeten fietsen.
 
Het gebruik van e-performance racefietsen binnen een club of groep moet volgens de NTFU geen problemen opleveren als de gebruiker ervan zich houdt aan de afspraken binnen de club/groep over snelheid en gedrag.