Veiligheid en kwaliteit toertochten

 

Veiligheid en kwaliteit toertochten

Alle toertochten die onder auspiciën van de NTFU georganiseerd worden, dienen aan de minimale eisen uit het kwaliteitssysteem te voldoen. Het systeem gaat in op onderwerpen als toestemming/vergunning, organisatie, veiligheid, route, natuur & milieu. Voldoet een tocht hier niet aan, dan kan het evenement niet onder auspiciën van de NTFU plaatsvinden. De NTFU ziet toe op de kwaliteit van evenementen door steekproefsgewijs toertochten te bezoeken.

Organisatoren dienen volgens de kwaliteitseisen altijd hun evenement te melden bij de betreffende wegbeheerder(s) dan wel terreineigenaren of terreinbeheerders en indien nodig een vergunning aan te vragen. Daarnaast adviseren wij alle organisatoren om het dragen van een helm verplicht te stellen aan de deelnemers. 

Beleid omtrent vergunningverlening

Regels omtrent de aanvraag en verlening van vergunningen voor toertochten verschillen per provincie en vaak zelfs gemeente. Aan de andere kant varieert ook de omvang van toertochten. Van minder dan 100 deelnemers tot grote klassiekers met meer dan 5.000 deelnemers. Bij kleine evenementen zal het overige wegverkeer nauwelijks merken dat er een toertocht plaatsvindt. Deelnemers gaan dan op in het reguliere fietsverkeer. Bij grote evenementen is de impact groter en meer zichtbaar. 

Indien er binnen een gemeente of provincie nog geen formele werkwijze is vastgelegd, stelt de NTFU het volgende voor: 

  • Minder dan 500 deelnemers: meldingsplicht voor toertochtorganisatoren, geen vergunningsplicht, wel voldoen aan kwaliteitseisen NTFU
  • Meer dan 500 deelnemers: vergunningsplicht voor toertochtorganisatoren en voldoen aan kwaliteitseisen NTFU

Landelijk loket

Op dit moment werkt iedere gemeente, provincie of landeigenaar met eigen protocollen en formulieren voor evenementenvergunningen. Aangezien een toertocht vaak over terreinen van verschillende eigenaren gaat moet je bij elke eigenaar apart een vergunning aanvragen. De NTFU heeft de mogelijkheden voor het instellen van een landelijk loket bekeken, dat de verschillende aanvragen in behandeling neemt en coördineert. Helaas is het instellen van zo'n landelijk loket momenteel niet realiseerbaar. 

Werkwijze

Ondanks dat een landelijke loket niet mogelijk blijkt blijft de NTFU pleiten voor een vereenvoudigd aanvraagproces. NTFU ontwikkelt daarom momenteel een online tool waarmee vergunningen voor (wielersport)evenementen eenvoudig kunnen worden aangevraagd en verstrekt.